ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ

ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 3 , Ν. ΚΟΣΜΟΣ, 11743

ΜΑΡΙΑ ΤΣΑΠΟΥ ΤΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΥ


ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 3 , Ν. ΚΟΣΜΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 047994146
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3272401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-10-1998
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-04-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΡΑΚΛΕΟΥΣ 3
  Πόλη:
Ν. ΚΟΣΜΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΚΡΥΓΙΑΝΝΗ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ,ΦΩΤΙΣΤΙΚΩΝ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση