Φ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.

ΣΚΟΥΦΑ 56 , ΑΘΗΝΑ, 10672

Φ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.


ΣΚΟΥΦΑ 56 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ. 800713837
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137952601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 22-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 22-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΚΟΥΦΑ 56
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: η εμπορία (χονδρική και λιανική) και μέσω διαδικτύου (e-shop) κοσμημάτων. ψευδοκοσμημάτων και κοσμημάτων απομίμησης, πολύτιμων αντικειμένων και συναφών ειδών. Η εμπορική αντιπροσώπευση οίκων της ημεδαπής και της αλλοδαπής. Η μεσολάβηση στην πώληση των ανωτέρω ειδών. Η εισαγωγή και η έξαγωγή των ανωτέρω ειδών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση