Βρέθηκαν 15 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

FINE GREEK JEWELRY L.P. ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801863118
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164765901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΠΑΠΠΑ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 164601485
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150449301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΒΑΡΔΙΓΚΕΔΟΓΛΟΥ ΤΟΥ ΘΕΟΦΙΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 038382482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149185101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Φ. ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 800713837
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137952601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TATOI CLUB T.C. LIMITED


Νομική Μορφή ΑΛΛΟΔΑΠΗ Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 998644256
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 120846101001 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-05-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΥΛΑΙΔΗΣ ΤΟΥ ΑΛΕΞΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 064538716
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117092301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΙΡΗΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑΔΗ ΤΟΥ ΕΚΤΩΡΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 078805489
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9302401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-03-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση