ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NOVACON – BRINK’S - LABOLAGET

Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ NOVACON – BRINK’S - LABOLAGET


Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996673115
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160793801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 21-09-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-09-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

NOVACON – BRINK’S - LABOLAGET JOINT VENTURE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Λ. ΚΗΦΙΣΙΑΣ 209
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

3. Ο σκοπός και το αντικείμενο της Κοινοπραξίας είναι η εκτέλεση του Έργου α) του Τμήματος 1 (Περιφέρειες «Ανατολικής Μακεδονίας- Θράκης, Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος)») και β) του Τμήματος 2 (Περιφέρειες «Κεντρικής Μακεδονίας (μέρος)» της συμφωνίας πλαίσιο του διαγωνισμού με τίτλο «Παροχή υπηρεσιών Διαχείρισης Εγκαταστάσεων (Facilities Management) κάθε τύπου Δομών Προσωρινής Υποδοχής και Φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς και κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου», συνίσταται δε: 3.1. Στην παροχή Υπηρεσιών Συντήρησης των Δομών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου-ΥΜΑ και ειδικότερα α) στην προληπτική-τακτική συντήρηση και την τεχνική διαχείριση της λειτουργίας του συνόλου των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των Δομών και Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΜΑ, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου για την αντιμετώπιση της καθημερινής λειτουργίας και χρήσης των δομών, καθώς και β) στην έκτακτη-επεμβατική-διορθωτική συντήρηση, συνιστάμενη στην αποκατάσταση, επισκευή και γενικώς αντιμετώπιση οποιασδήποτε βλάβης, φθοράς, ελαττώματος ή δυσλειτουργίας των ηλεκτρομηχανολογικών και κτιριακών εγκαταστάσεων των Δομών και Υπηρεσιών αρμοδιότητας του ΥΜΑ, συμπεριλαμβανομένου και του περιβάλλοντος χώρου, προς αποκατάσταση της κανονικής τους λειτουργίας, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στη Συμφωνία-Πλαίσιο και στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, που θα συναφθούν με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 3.2. Στην παροχή Υπηρεσιών Φύλαξης των Δομών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου-ΥΜΑ και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών φύλαξης των χώρων και εγκαταστάσεων κάθε τύπου Δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και των συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και των κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του ΥΜΑ που περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στη Συμφωνία-Πλαίσιο και στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, που θα συναφθούν με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. 3.3. Στην παροχή Υπηρεσιών Καθαριότητας των Δομών και Υπηρεσιών του Υπουργείου Μετανάστευσης και Ασύλου-ΥΜΑ και ειδικότερα στην παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων και εγκαταστάσεων κάθε τύπου Δομών προσωρινής υποδοχής και φιλοξενίας αιτούντων άσυλο προσφύγων και μεταναστών και των συναφών υποδομών και εγκαταστάσεων, καθώς επίσης και των κτιριακών υποδομών κάθε Υπηρεσίας αρμοδιότητας του ΥΜΑ που περιλαμβάνονται σε κάθε Τμήμα, υπό τους ειδικότερους όρους και προϋποθέσεις που θα καθοριστούν στη Συμφωνία-Πλαίσιο και στις επιμέρους εκτελεστικές συμβάσεις, που θα συναφθούν με το Υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
81101000 ΣΥΝΔΥΑΣΜΕΝΕΣ ΒΟΗΘΗΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΕ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΙ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥΣ ΧΩΡΟΥΣ (ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ, ΦΥΛΑΞΗΣ, ΥΠΟΔΟΧΗΣ ΚΛΠ) Κύρια
33141000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
33205000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΗΛΕΚΤΡΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
37001201 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΧΗΜΙΚΩΝ ΤΟΥΑΛΕΤΩΝ Δευτερεύουσα
37001202 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΚΕΝΩΣΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΒΟΘΡΩΝ Δευτερεύουσα
43211000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
43221000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ, ΑΠΟΧΕΤΕΥΤΙΚΩΝ ΑΓΩΓΩΝ, ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ, ΑΕΡΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΚΛΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46431108 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΗΛΕΚΤΡΙΚΩΝ ΣΥΝΑΓΕΡΜΩΝ ΔΙΑΡΡΗΞΗΣ Η ΦΩΤΙΑΣ, ΑΚΟΥΣΤΙΚΗΣ Η ΟΠΤΙΚΗΣ ΣΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ Δευτερεύουσα
46441200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46471200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΩΤΙΣΤΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
46491923 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΟΥ ΥΓΕΙΑΣ, ΧΑΡΤΟΜΑΝΤΙΛΩΝ, ΜΑΝΤΙΛΙΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΟΥ, ΤΡΑΠΕΖΟΜΑΝΤΙΛΩΝ ΚΑΙ ΠΕΤΣΕΤΩΝ ΦΑΓΗΤΟΥ, ΑΠΟ ΧΑΡΤΙ Δευτερεύουσα
80101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΙΔΙΩΤΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
80101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΦΥΛΑΞΗΣ Δευτερεύουσα
81211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΚΤΙΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
81291000 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
81291100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΚΑΙ ΕΞΟΛΟΘΡΕΥΣΗΣ (ΜΥΟΚΤΟΝΙΑΣ ΚΛΠ) Δευτερεύουσα
81301001 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΚΗΠΩΝ (ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΗΠΟΥΡΟΥ) Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση