ΙΝΤΕΡΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΛΙΜΟΣ,

ΙΝΤΕΡΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ
Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996682161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161220201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-12-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-12-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΙΝΤΕΡΛΑ E.K.Α.Ε.
ΙΝΤΕΡΛΑ Α.Ε.
INTERLA A.E.
INTERLA E.K.A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Πόλη:
ΑΛΙΜΟΣ
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΛΙΜΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: 1.Η αγορά, πώληση, ενοικίαση, ανοικοδόμηση κι εν γένει εκμετάλλευση ακινήτων οπουδήποτε στην Ελληνική επικράτεια ή και στο εξωτερικό. 2.Η εμπορία, παραγωγή, εισαγωγή κι εξαγωγή, αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού, ειδών αθλητικών, ηλεκτρικών, ηλεκτρονικών, ειδών ενδύσεως κι υποδήσεως και αξεσουάρ των ειδών αυτών όπως επίσης και αναλώσιμων ηλεκτρονικών ειδών. Για την επίτευξη των ανωτέρω σκοπών η Eταιρεία δύναται να: (α) Συμμετέχει σε οιαδήποτε επιχείρηση, με οποιονδήποτε τρόπο, κάθε εταιρικής μορφής, με σκοπό όμοιο, συναφή ή παρεμφερή με τον δικό της. (β) Συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ΄ οιανδήποτε τρόπο. (γ) Ιδρύει υποκαταστήματα, πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην ημεδαπή ή/και την αλλοδαπή. (δ) Αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή και αλλοδαπή, με όμοιο, συναφή ή παρεμφερή σκοπό. (ε) Ιδρύει και άλλες, οποιασδήποτε νομικής μορφής ή τύπου εταιρείες, στην Ελλάδα ή/και στο εξωτερικό, με τους ίδιους, συναφείς ή παρεμφερείς σκοπούς (στ) Ενεργεί κάθε πράξη που αποσκοπεί άμεσα ή έμμεσα στην επίτευξη των εταιρικών σκοπών και ασκεί γενικά κάθε συναφή προς τους εταιρικούς σκοπούς επιχείρηση.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
41204000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΜΗ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Κύρια
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46160000 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΚΛΩΣΤΟΫΦΑΝΤΟΥΡΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ, ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ, ΓΟΥΝΑΡΙΚΩΝ, ΥΠΟΔΗΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΔΕΡΜΑΤΙΝΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ Δευτερεύουσα
46421100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ (ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ) Δευτερεύουσα
46421204 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΠΟΔΗΜΑΤΟΠΟΙΙΑΣ Δευτερεύουσα
47717100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΙΜΑΤΙΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
47717146 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ -ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΤΟΙΜΩΝ ΑΝΔΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΓΥΝΑΙΚΕΙΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
47717150 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΑΙΔΙΚΩΝ ΕΝΔΥΜΑΤΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
70223003 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
74101000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ, ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗΣ ΣΧΕΔΙΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα
74101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ Δευτερεύουσα
74101200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ Δευτερεύουσα

Σύνδεση