Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996682161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161220201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139261464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152251201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΥ 79 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801041891
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147659501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΙΑ 31 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801041461
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147650201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HREH 8 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801042132
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147664401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HREH 1 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800817153
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141958901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HREH 9 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801042341
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147670401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HREH 7 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801003597
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 146744201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-02-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΣΙΟΥΣΡΕΝΤ ΑΕ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801056806
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148031301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση