Βρέθηκαν 31 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZOIA 55 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801744770
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162554001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΟΙΑ 26 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801027699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 147287901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΝΤΕΡΛΑ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΚΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 996682161
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161220201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZOIA 52 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801697879
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161707001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZOIA 51 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801697855
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161706801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ZOIA 50 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801682645
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161417901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OMALON Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801340215
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154723001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-05-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΞΥΝΟΓΑΛΑ ΤΟΥ ΧΡΗΣΤΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 139261464
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152251201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση