Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ

ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 , ΜΑΡΟΥΣΙ, 15124

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47 , ΜΑΡΟΥΣΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801675654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161293601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 27-10-2021
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 27-10-2021
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

R ENERGY 1 HOLDING

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΙΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 47
  Πόλη:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΟΥΣΙ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Άρθρο 2ο 1. Σκοπός της συνιστώμενης εταιρίας και αντικείμενο εργασιών της είναι: α)Η συμμετοχή της στο κεφάλαιο επιχειρήσεων, οι οποίες εδρεύουν στην Ελλάδα ή σε άλλο κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε Τρίτη χώρα, εφόσον οι επιχειρήσεις αυτές δραστηριοποιούνται στην παραγωγή ή παροχή υπηρεσιών στην Ελλάδα και πιο συγκεκριμένα η συμμετοχής της στην ελληνική ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ», με αριθμ. ΓΕΜΗ: 117010001000 και Α.Φ.Μ.: 800338688 β) Εν γένει δραστηριότητες και υπηρεσίες εταιρειών χαρτοφυλακίου (holding)


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
64200000 ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ ΧΑΡΤΟΦΥΛΑΚΙΟΥ (HOLDING) Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση