Βρέθηκαν 77 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

DOLIT INVESTMENTS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801993299
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167772701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΜΟΣ RES HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801983927
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167577101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VG HOLDING ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801890391
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165256301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BESPOKE SGA HOLDINGS ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801786759
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163307101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CALDE CASTRO Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801774320
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163081001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΘΗΡΑΣ ΓΕΥΣΕΙΣ EE


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801774318
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163080901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SANGUEL ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801770018
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163000801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΥΑΝ GROUP ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801696207
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161680701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Ρ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 1 ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801675654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161293601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση