ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.

ΕΡΥΘΡΩΝ 7Β , ΚΗΦΙΣΙΑ, 14671

ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ-ΖΑΡΩΤΙΑΔΗΣ ΣΩΚΡΑΤΗΣ Ο.Ε.


ΕΡΥΘΡΩΝ 7Β , ΚΗΦΙΣΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 801728375
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162271901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-01-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-01-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ZAROTIADISARCH

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΕΡΥΘΡΩΝ 7Β
  Πόλη:
ΚΗΦΙΣΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΕΡΥΘΡΑΙΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι 1)Η αγορά οικοπέδων-ακινήτων για την ανέγερση πολυόροφων ή μη οικοδομών τόσο κατοικιών όσο και επαγγελματικής στέγης για χρήση όλων των τύπων με σκοπό την ανέγερση για λογαριασμό της και πώληση των νέων δημιουργούμενων ακινήτων,είτε και με το σύστημα της αντιπαροχής ή εργολαβίας. ΚΑΔ 68.10.1, 68.10.11, 68.10.13, 68.10,15 2)Η αξιοποίηση με μίσθωση τους ή Leasing των ιδίων ακινήτων που θα αποκτά από τις κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα ανεγείρει επί των ιδίων οικοπέδων της είτε από τις κάθετες ή οριζόντιες ιδιοκτησίες που θα αποκτά με το σύστημα της αντιπαροχής. ΚΑΔ 68.20.11.04, 68.20.11.01, 68.20.12.03, 55.20.19.01 3)Η ίδρυση και λειτουργία μεσιτικού γραφείου και η παροχή μεσιτικών υπηρεσιών. ΚΑΔ 68.31.1 6)Η ανάληψη γενικά Ιδιωτικών τεχνικών έργων με το σύστημα της Μελετο-Κατασκευής. ΚΑΔ 71.12.14.02 7)Η κατασκευή σε οικόπεδα δικά της ή με το σύστημα της αντιπαροχής σε οικόπεδα τρίτων ,τουριστικών μονάδων -καταλυμάτων προς αξιοποίηση(πώληση ,εκμίσθωση ,leasing) και για τούτο τον σκοπό θα μπορεί να επιδοτείται με παντός είδους προγράμματα ΕΣΠΑ. ΚΑΔ 55.20 8)Η δημιουργία καταστήματος αγοράς και πώλησης καινούριων και μεταχειρισμένων αυτοκινήτων και μοτοσυκλετών. ΚΑΔ. 45.11.22, 45.11.21 9)Κατασκευή κτιρίων κατοικίας και μη ΚΑΔ 41.2 10)Κάθε συναφής με τα παραπάνω δραστηριότητα. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί α)Να μετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιοουδήποτε εταιρικού τύπου β)Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο καθ οποιοωδήποτε τρόπο στο εσωτερικό ή εξωτερικό γ)Να αντιπροσωπεύει στην Ελλάδα και στο εξωτερικό οποιαδήποτε επιχείρηση ,ημεδαπή ή αλλοδαπή με τον ίδιο παρεμφερή σκοπό. δ)Επίσης σκοπό θα έχει η Εταιρεία την αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού και εσωτερικού σχετικά με τον παραπάνω σκοπό της και τα συναφή προς αυτόν. Έδρα


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
68101000 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΙΔΙΟΚΤΗΤΩΝ ΑΚΙΝΗΤΩΝ Κύρια
45112100 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΑΙΝΟΥΡΓΙΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
45112200 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΤΑΧΕΙΡΙΣΜΕΝΩΝ ΕΠΙΒΑΤΗΓΩΝ ΜΗΧΑΝΟΚΙΝΗΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
55200000 ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΔΙΑΚΟΠΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΚΑΤΑΛΥΜΑΤΑ ΣΥΝΤΟΜΗΣ ΔΙΑΜΟΝΗΣ Δευτερεύουσα
55201901 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΕΠΙΠΛΩΜΕΝΩΝ ΔΙΑΜΕΡΙΣΜΑΤΩΝ ΜΙΚΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ, ΧΩΡΙΣ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΠΕΡΙΠΟΙΗΣΗΣ ΠΕΛΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
68101100 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101300 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΓΙΑ ΚΤΙΡΙΑ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68101500 ΑΓΟΡΑΠΩΛΗΣΙΑ ΕΛΕΥΘΕΡΩΝ (ΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΗΜΕΝΩΝ) ΟΙΚΟΠΕΔΩΝ ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΕΓΕΡΣΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΤΟΙΚΙΩΝ Δευτερεύουσα
68201101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ, ΠΟΥ ΠΡΟΟΡΙΖΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201104 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΧΡΟΝΟΜΕΡΙΣΤΙΚΗΣ ΜΙΣΘΩΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68201203 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΟΙΚΙΑΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΠΡΟΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΤΟΙΚΗΣΗ Δευτερεύουσα
68311000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΜΕΣΙΤΙΚΟΥ ΓΡΑΦΕΙΟΥ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΕΝΑΝΤΙ ΑΜΟΙΒΗΣ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
71121402 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΟΝΗΣΗΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΥΓΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΕΡΓΩΝ (ΟΔΩΝ, ΣΙΔΗΡΟΔΡΟΜΙΚΩΝ ΓΡΑΜΜΩΝ, ΓΕΦΥΡΩΝ, ΜΙΚΡΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ, ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΩΝ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΩΝ) Δευτερεύουσα

Σύνδεση