ΜΗΤΑΚΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.

ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 23 , ΠΑΛΛΗΝΗ, 15351

ΜΗΤΑΚΟΣ Β. ΠΕΤΡΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 23 , ΠΑΛΛΗΝΗ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ. 801744406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162549401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 01-02-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-02-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΓΚΡΙΚ ΜΟΜΠΑΙΛ ΑΠΠΣ
GREEK MOBILE APPS

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΔΗΜΟΣΘΕΝΟΥΣ 23
  Πόλη:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΛΛΗΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΦΑΡΜΟΓΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ, ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ ΓΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση