Βρέθηκαν 276 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Propertising Marketing Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802355853
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174907101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FLEXY Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802313991
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 174157301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ACCENTURE ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802240804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172799501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VELOR ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802215715
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172292801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-09-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BLEND TECHNOLOGIES ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802194334
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171848501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-08-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SLEED ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 997948659
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 9422801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEDIA ROCKETS ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802188040
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171726201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AI Ops Consulting ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802187392
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171717001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση