ΜΑΝΩΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ Ε.Ε.

17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 25 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15562

ΜΑΝΩΛΗ ΕΡΑΣΜΙΑ Ε.Ε.


17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 25 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801821846
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163987101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-05-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 03-05-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
17ΗΣ ΝΟΕΜΒΡΙΟΥ 25
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: Α. Η εμπορική αντιπροσώπευση και η μεσολάβηση στην πώληση ηλεκτρονικών υπολογιστών, προγραμμάτων λογισμικού ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού, ηλεκτρονικού και τηλεπικοινωνιακού εξοπλισμού καθώς και λοιπού εξοπλισμού γραφείων. Το χονδρικό εμπόριο ηλεκτρονικών υπολογιστών, περιφερειακού εξοπλισμού υπολογιστών και λογισμικού. Η παροχή υπηρεσιών συμβούλων σε θέματα προώθησης πωλήσεων, η εκπαίδευση στελεχών επιχειρήσεων, διεξαγωγή σεμιναρίων επιμόρφωσης, καθώς και η τεχνική υποστήριξη σε ψηφιακές τεχνολογίες της πληροφορικής. Η συμμετοχή σε προγράμματα έρευνας, ανάπτυξης και μάρκετινγκ σε θέματα τεχνολογίας και καινοτομίας για δίκτυα και συστήματα. Β. Για την επιδίωξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις όπως : ? Να ιδρύει υποκαταστήματα, ή γραφεία, οπουδήποτε στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό. ? Να συνιστά, να συμμετέχει ή να συνεργάζεται σε οποιαδήποτε επιχείρηση υφιστάμενη ή συσταθησόμενη με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου στην Ελλάδα ή στο εξωτερικό, ή να συγχωνεύεται με άλλες εταιρίες. ? Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο. ? Να αγοράζει ή να ενοικιάζει τεχνικό εξοπλισμό για εκμετάλλευση με εκμίσθωση ή οποιοδήποτε άλλο πρόσφορο τρόπο. ? Να αγοράζει με οποιονδήποτε νόμιμο τρόπο, μεταπωλεί ή μισθώνει ακίνητα ή μεταφορικά μέσα. ? Να αναλαμβάνει αντιπροσωπείες οίκων εξωτερικού και του εσωτερικού, συναφών με τον σκοπό της εταιρίας. ? Να μεταφέρει είδη με δικά της ή ξένα μεταφορικά μέσα. ? Να αγοράζει πρώτες ή βοηθητικές ύλες. ? Να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, συμβάσεις δανείου ή πιστώσεως με τράπεζες, να υπογράφει αξιόγραφα. ? Να ζητά την έκδοση διοικητικών αδειών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση