Βρέθηκαν 457 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Ι.ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ-Σ.ΧΩΡΙΑΝΟΠΟΥΛΟΣ ΟΜΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802063346
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169203201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Wings ICT Solutions Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800419255
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 121484201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EUSIF ΟΔΟΦΩΤΙΣΜΟΙ II ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802042234
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168746001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΑΜΠΡΟΣ ΠΡΩΤΟΠΑΠΑΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802021804
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168304601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

A.Z. SECURETECH CONSULTING Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802015662
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 168182101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASPIRE SOLUTIONS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801991560
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167732601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Δ.Ν. ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801930160
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166210901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση