ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ

ΖΑΡΙΦΗ 6 , ΑΘΗΝΑ, 17124

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ


ΖΑΡΙΦΗ 6 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ. 996750832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165444001000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 31-08-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 31-08-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΖΑΡΙΦΗ 6
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΝΕΑ ΣΜΥΡΝΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Κοινοπραξίας αποτελεί αποκλειστικά και μόνο η εκτέλεση του αντικειμένου της δημόσιας σύμβασης για την «Απορρύπανση - Αποκατάσταση Κτιρίου "ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ" στο ΤΠΛΛ», καθώς και των ενδεχόμενων επεκτάσεων του αντικειμένου ή χρονικών παρατάσεων αυτής υπό τους όρους και τις προϋποθέσεις που διέπουν την Κύρια Σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Αναδόχου Κοινοπραξίας και του ΕΜΠ.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση