Βρέθηκαν 59 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΚΟΝΟΦΑΓΟΣ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996750832
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165444001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-08-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MECCANICA FACILITIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801561130
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159160104000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-04-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NET SALES Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801528513
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158562901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OPTIMUM GROWTH O.E.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801426059
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156550301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RED POINT ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801322720
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154385801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-03-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELITE SECURITY - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801311428
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154121401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση