Κ/Ξ KAFIS - TEDRA

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ, 16671

Κ/Ξ KAFIS - TEDRA


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7 , ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 996610270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165649901000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-09-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 14-09-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΑΘΗΝΑΣ 7
  Πόλη:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της κοινοπραξίας είναι, αποκλειστικά και μόνο, η ολοκληρωμένη εκτέλεση της υπηρεσίας με τίτλο: «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΦΥΔΑΤΩΜΕΝΗΣ ΙΛΥΟΣ», συνολικού προϋπολογισμού 280.000,00 € πλέον του αναλογούντος ΦΠΑ, σύμφωνα με τα οριζόμενα στη σύμβαση που θα υπογραφεί μεταξύ της Κοινοπραξίας και της ΔΕΥΑ Καλαμάτας ( «Αναθέτουσα Αρχή» ).


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
38110000 ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Κύρια

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση