Βρέθηκαν 59 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Κ/Ξ KAFIS - TEDRA


Νομική Μορφή JOINT VENTURE
Α.Φ.Μ 996610270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165649901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 14-09-2022
  • ACTIVE 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ACTIVE 

GREEN CONSTRUCTION ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 998256075
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124149101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-03-2022
  • ACTIVE 

ΜΑΓΟΥ ΣΑΠΦΩ & ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή LIMITED PAR/SHIP
Α.Φ.Μ 801684190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161441401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-11-2021
  • ACTIVE 

SOUTHSTAR ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 800592200
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131190101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2021
  • ACTIVE 

ELEVEN FACILITY AND SUPPORT SERVICES Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801631762
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-08-2021
  • ACTIVE 

UW TECH HELLAS ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ - ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 997264723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160275601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-07-2021
  • ACTIVE 

ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΑΔΡΑΝΩΝ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή PRIVATE CAPITAL COMPANY (PCC)
Α.Φ.Μ 801587734
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159656301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 04-06-2021
  • ACTIVE 

BIOMHXANIA ΒΙΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΔΑΦΟΒΕΛΤΙΩΤΙΚΩΝ Α.Ε.


Νομική Μορφή S.A. (SOCIETE ANONYME)
Α.Φ.Μ 801450060
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157103801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2020
  • ACTIVE 

Σύνδεση