ΑΦΑΝΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΕΤΙΔΕΩΝ 54 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ, 15561

ΑΦΑΝΤΩΝ ΕΠΑΝΕΚΚΙΝΗΣΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΕΤΙΔΕΩΝ 54 , ΧΟΛΑΡΓΟΣ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 996617596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167362701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 25-11-2022
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-11-2022
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΕΤΙΔΕΩΝ 54
  Πόλη:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΟΛΑΡΓΟΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της αστικής εταιρείας είναι η προώθηση και προαγωγή πολιτιστικού προϊόντος από καλλιτέχνες όλων των κοινωνικών ομάδων. Προς το σκοπό αυτό η εταιρεία θα εξασφαλίζει την προσβασιμότητα στο πολιτιστικό προϊόν, με τη διαμόρφωση δομημένου περιβάλλοντος για όλους, με ιδιαίτερη έμφαση στις ανάγκες των αναπήρων και εν γένει των ατόμων που βιώνουν κοινωνικό αποκλεισμό. Η εταιρεία επίσης επιτελεί συμβουλευτικό έργο και διεξάγει μελέτες με σκοπό την τροποποίηση ήδη υπαρχόντων ή τη διαμόρφωση νέων κτηρίων και λοιπών υποδομών, βάσει των αναγκών των αναπήρων. Περαιτέρω, η εταιρεία προάγει τον τουρισμό άνευ κοινωνικών και υλικοτεχνικών εμποδίων, ο οποίος θα πρέπει να είναι ευχερώς προσβάσιμος σε κάθε κοινωνική ομάδα. Προς τούτο παρέχει τεχνικές συμβουλές (ανα)κατασκευής χώρων σύμφωνα με τις σύγχρονες προδιαγραφές, για τη δημιουργία τουριστικού προϊόντος προσαρμοσμένου στις ανάγκες ευάλωτων κοινωνικών ομάδων. Ομοίως, η εταιρεία αποσκοπεί στην αναβάθμιση του αγροτουρισμού, με κέντρο αυτού την πρόσβαση από αναπήρους, την επαφή με τη φύση, την αγροτική εργασία, την εξερεύνηση τόπων και παρατήρηση οικοσυστημάτων. Η εταιρεία, μέσω της μη κερδοσκοπικής δραστηριότητάς της, σκοπεύει στην επίτευξη των ακόλουθων απώτερων στόχων: 1. Στην ανύψωση της ελευθερίας της έκφρασης και της πολυφωνίας και στην προαγωγή της τέχνης ως έκφρασης του σύγχρονου πολιτισμού. 2. Στη συσπείρωση των ατόμων που υφίστανται κοινωνικό αποκλεισμό, καθώς και στην ανάδειξη και προώθηση του καλλιτεχνικού έργου τους. 3. Στη δια της τέχνης ανάδειξη της ισότητας των αναπήρων. 4. Στην παρέμβαση με δράσεις που αφορούν στις ορθές πρακτικές, προς εξασφάλιση της πρόσβασης των αναπήρων, είτε ως δημιουργών είτε ως θεατών. 5. Στην κατάρριψη των κοινωνικών εμποδίων και αρνητικών στερεοτύπων στον καλλιτεχνικό και μη κόσμο, δια της ενημέρωσης, της συνεκπαίδευσης και της επιμόρφωσης γύρω από θέματα αναπηρίας και ευρύτερου κοινωνικού αποκλεισμού. Για την επίτευξη των σκοπών της η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή της, την εμπειρία και τις γνώσεις των συμβαλλομένων μελών της, καθώς και άλλων ατόμων που διαθέτουν σχετικές γνώσεις κι εμπειρία, και θα συμμετάσχει σε οργανισμούς και φορείς πάσης φύσεως που επιδιώκουν ίδιους ή παρεμφερείς σκοπούς. Ειδικότερα δύναται : 1. Να δημιουργεί κάθε είδους καλλιτεχνική δράση και να γνωστοποιεί την τέχνη των ανάπηρων καλλιτεχνών/καλλιτέχνιδων. 2. Να συμμετέχει σε οιαδήποτε δράση στην Ελλάδα ή το εξωτερικό, σε οιαδήποτε εταιρεία ή επιχείρηση με όμοιους ή παρεμφερείς σκοπούς. 3. Να διοργανώνει και δημιουργεί φεστιβάλ, προβολές, καλλιτεχνικές εκδηλώσεις, συνέδρια, σεμινάρια, ημερίδες, εκπαιδευτικά προγράμματα, διαλέξεις κι εκθέσεις, έρευνες σχετικές με το έργο των ανάπηρων καλλιτεχνών και καλλιτέχνιδων στην Ελλάδα και το εξωτερικό, καθώς και να συνεργάζεται για την υλοποίηση αυτών με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς ημεδαπούς ή/και αλλοδαπούς, ευρωπαϊκούς ή/και διεθνείς. 4. Να διοργανώνει και παράγει θεατρικά, χορευτικά ή άλλα δρώμενα και να παρουσιάζει αυτά στο κοινό μέσω παραστάσεων και συμμετοχών σε φεστιβάλ, στην Ελλάδα και το εξωτερικό. 5. Να παράγει, οργανώνει, εκτελεί τηλεοπτικά και ραδιοφωνικά προγράμματα. 6. Να δημιουργήσει βιβλιοθήκη και ιστοσελίδα στο διαδίκτυο, να διαχειρίζεται αυτήν και να προβάλλει την Εταιρεία και τις δράσεις της με κάθε τρόπο στο διαδίκτυο ή σε άλλα μέσα ενημέρωσης ή προβολής. 7. Να δανείζει, δανείζεται, αποκτά κατά κυριότητα, μισθώνει ή εκμισθώνει από/σε τρίτους ή μέλη της, μηχανήματα, ακίνητα, αντικείμενα ή εξοπλισμό σχετικό με τους σκοπούς ή τις δραστηριότητές της. 8. Να παράγει, διαθέτει και κυκλοφορεί έντυπο και ηλεκτρονικό επικοινωνιακό υλικό αναφορικά με τις δράσεις που σχετίζονται με τους/τις ανάπηρους/ες καλλιτέχνες/ιδες και με θέματα κοινωνικού αποκλεισμού. 9. Να παρέχει υπηρεσίες συμβούλου/μελετητή για το σχεδιασμό, υλοποίηση, διαμόρφωση, διαχείριση χώρων και έργων που άπτονται των σκοπών του Φορέα. 10. Να επιμελείται και φροντίζει για τη βελτίωση ή/και τροποποίηση του συνόλου των χώρων τέχνης (μουσεία, θέατρα, κινηματογράφοι, εκθέσεις, βιβλιοθήκες, συναυλιακοί χώροι, αρχαιολογικοί χώροι, εκπαιδευτικά ιδρύματα κ.ά.) δημοσίου ή ιδιωτικού χαρακτήρα, για την ανεμπόδιστη πρόσβαση στο περιεχόμενο και στο δομημένο περιβάλλον (οριζόντια και κάθετη πρόσβαση στους αναπήρους με κινητικές βλάβες, απρόσκοπτη πρόσβαση στους σκύλους οδηγούς τυφλών, απτικές οδηγίες για τους/τις τυφλούς/ές και τους ανθρώπους με προβλήματα όρασης, οπτικές οδηγίες για τους κωφούς κλπ.), καθώς επίσης και με το περιεχόμενο των καλλιτεχνικών εκδηλώσεων (SDH υποτιτλισμός ταινιών, ακουστική περιγραφή AD & DVS, διερμηνεία Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας, έντυπα σε Μπράιγ (Braille) και μεγαλογράμματη σειρά, QR κώδικα, AR (augmented reality), ηλεκτρονικές εφαρμογές για προσβασιμότητα, παραγωγής εκπαιδευτικών ταινιών και ντοκιμαντέρ. 11. Να παρεμβαίνει ενώπιον κάθε αρχής ή φορέα και με ανακοινώσεις της στα μέσα ενημέρωσης και μέσα κοινωνικής δικτύωσης για θέματα που αφορούν στους σκοπούς της, αλλά και στην τέχνη. 12. Να διατηρεί συστηματική επαφή με θεσμικούς και πολιτιστικούς φορείς που δραστηριοποιούνται στον τομέα της τέχνης και γενικά με την ανάπτυξη κάθε μορφής δραστηριότητας και ενεργειών. 13. Να αναλαμβάνει έργα ως φορέας διαχείρισης και υλοποίησης εθνικών, ευρωπαϊκών και λοιπής αλλοδαπής προγραμμάτων στήριξης και πρωτοβουλιών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού, της ρητορικής μίσους, του στιγματιστικού λόγου και των διακρίσεων. 14. Να επιμορφώνει, εκπαιδεύει, καταρτίζει τα μέλη της Εταιρείας ή τρίτους μέσω της συμμετοχής και της έμπρακτης ενασχόλησής τους στις δραστηριότητες της Εταιρείας, καθώς και να διοργανώνει επιμορφωτικά σεμινάρια, μαθήματα και κάθε άλλη επιμορφωτική δραστηριότητα σχετική με τους σκοπούς της. 15. Να ασκεί οποιαδήποτε μορφή οικονομικής δραστηριότητας, όπως διάθεση προϊόντων ή παροχή υπηρεσιών, σχετικών με τους σκοπούς και τις δράσεις της σε τρίτους, ακόμη και επ’ αμοιβή για την οικονομική της επιβίωση, τη χρηματοδότηση των σκοπών και την εν γένει λειτουργία της. 16. Έκδοση και προώθηση βιβλίων σε αναλογική και ψηφιακή μορφή (pdf, e-pub). Η αμέσως ανωτέρω απαρίθμηση των τρόπων επίτευξής των σκοπών της εταιρείας είναι ενδεικτική και ουχί περιοριστική. Η εταιρεία δύναται να προβαίνει σε κάθε άλλη δραστηριότητα και να χρησιμοποιεί κάθε άλλο μέσο που, κατά το Νόμο και το Καταστατικό της, συμβάλλει στην επίτευξη των σκοπών της.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση