Βρέθηκαν 30 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN CITY KAI ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801850682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164540901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEKSTREAM ENERGY ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801461037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157352101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-12-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLAMWIND POWER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801415660
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156342601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GENAMIC CONSULTING Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800824365
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 142197401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

POWERSERV Τεχνική Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800564575
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 129532901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-03-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TINCO ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800483580
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124919701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CL AM ΑΡΓΙΘΕΑ WIND ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800450338
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123236201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-11-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση