Βρέθηκαν 11 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

Athens LifeTech Park AΜKE


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996810347
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167325501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARS MOMENTUM ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 996642231
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164942501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 997367619
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 128268401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-12-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

4 FRONTAL


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 997937196
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165948501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-01-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΙΔΡΥΜΑ ΙΣΤΟΡΙΚΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998250243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166746601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2008
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΩΓΗ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 998542043
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123840425000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-01-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΛΥΚΟΦΩΣ ΑΣΤΙΚΗ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ 999044654
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 167636601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2006
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση