ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ

ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 11 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ, 15451

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 11 , ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800711310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137830601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 11-02-2016
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 11-02-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

KAMARINOS CONTRACT

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓΓΕΛΟΥ ΣΙΚΕΛΙΑΝΟΥ 11
  Πόλη:
ΝΕΟ ΨΥΧΙΚΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΨΥΧΙΚΟ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

Α) Η εμπορία υφασμάτων της Κλωστοϋφαντουργίας, κυρίως υφασμάτων και συναφών ειδών. Β) Η αντιπροσώπευση οίκων εξωτερικού. Γ) Η δυνατότητα επεκτάσεως του ανωτέρω εταιρικού σκοπού και σε άλλα συναφή εργασιακά αντικείμενα. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, να αποκτά ή να μισθώσει ακίνητα ή κινητά πράγματα, (2)να συνάπτει συμβάσεις εργασίας, δανείου και πιστώσεως με τράπεζες και ιδιώτες. Η ανωτέρω απαρίθμηση των σκοπών της εταιρείας, είναι ενδεικτική και όχι περιοριστική. Για την επίτευξη του εταιρικού σκοπού η εταιρεία μπορεί να ιδρύει υποκαταστήματα εντός ή και εκτός της Ελλάδος, καθώς και να μεταφέρει την έδρα της εταιρείας σε άλλο εκτός Ελλάδος κράτος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση