Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΔΑΝΑΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 137631110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165774501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 25-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΜΑΡΙΑ ΛΕΟΝΤΑΡΙΔΟΥ ΤΟΥ ΑΝΑΝΙΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 105429472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153423401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΛΑΓΟΠΑΤΗΣ ΤΟΥ ΛΑΜΠΡΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 067425069
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150744401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-05-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΞΥΝΟΣ ΤΟΥ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 074967463
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 140837401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-12-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΣΤΕΡΕΗ ΧΑΤΖΑΚΗ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 158026746
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 139994501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-09-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΥ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 075157360
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 138980101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-05-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΜΑΡΙΝΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800711310
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 137830601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-02-2016
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΑΔΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 800532725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127934701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

WENFU HUANG TOY JINCHUN


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 125004553
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 124631401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 08-03-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΑΜΒΑΞ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΜΠΟΡΙΑΣ ΟΙΚΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 082519389
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7873601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 29-10-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση