ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

28 ΧΛΜ Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙ, 19400

ΜΠΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ


28 ΧΛΜ Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ , ΚΟΡΩΠΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 092419583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3562301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 07-12-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-12-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΦΟΥΡΝΟΣ ΑΕ
ELLINIKOS FOURNOS AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
28 ΧΛΜ Λ ΚΟΡΩΠΙΟΥ-ΒΑΡΗΣ
  Πόλη:
ΚΟΡΩΠΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΟΡΩΠΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Αρθρο 3ο ΣΚΟΠΟΣ 1: Σκοπός της εταιρείας είναι η παραγωγή και εμπορία με σκοπό το κέρδος ειδών αρτοποιϊας καθώς επίσης η τυποποποίηση και εμπορία κατεψυγμένων και ψημένων ειδών σφολιάτας, ειδών ζαχαροπλαστικής, κουλουροποιϊας και γαλακτοκομικών ειδών. Ακόμη στο σκοπό της εταιρείας ανάγεται η εισαγωγή και εμπορία πρώτων υλών σχετικών με το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείας, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού και του εξωτερικού που έχουν αντικείμενο εργασιών συναφές με το αντικείμενο των εργασιών της εταιρείαςκαι η εμπορία εισαγωμένων ειδών είτε δι ίδιον λογαριασμό είτε με προμήθεια. Επίσης στο σκοπό της εταιρείας ανάγεται η παρασκευήκαιεμπορία ετοίμων φαγητών σε κατεψηγμένη ή μη μορφή, η εισαγωγή και εξαγωγή ετοίμων φαγητών σε κατεψυγμένη ή μη μορφή, η αντιπροσώπευση οίκων του εσωτερικού ή του εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται έτοιμα φαγητά κατεψηγμένα ή μη και η ίδρυση και εκμετάλλευση με οποιαδήποτε νομική μορφή καταστημάτωνγια την διάθεση και εμπορία προϊόντων που παράγει, εμπορεύεται, εισάγει ή αντιπροσωπεύει η εταιρεία τόσο στο εσωτερικό όσο και στο εξωτερικό. Για την επίτευξη των στόχων της η εταιρείαμπορεί να συμμετέχει σε άλλες εταιρείες πάσης νομικήςμορφής ή σε κοινοπραξίες που έχουν αντικείμενο εργασιώνσυναφές ή μη με το αντικείμενο της εταιρείας.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση