ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΥΡΩΝ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 47 ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ , ΑΘΗΝΑ, 11855

ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΙ ΜΥΡΩΝ ΤΣΑΚΑΛΑΚΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 47 ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΥΠΟΚΑΤ.
Α.Φ.Μ 094209342
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 077096401001 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-07-1996
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-12-1999
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ. ΠΟΛΥΚΑΡΠΟΥ 47 ΚΑΙ ΠΕΥΚΩΝ
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση