ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εξόρυξης- Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων

ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66 , ΠΑΙΑΝΙΑ, 15354

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Ανώνυμος Βιοτεχνική και Εμπορική Εταιρεία Εξόρυξης- Επεξεργασίας και Εμπορίας Μαρμάρων


ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66 , ΠΑΙΑΝΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095451054
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 3674201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-07-1999
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 25-02-2000
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΜΑΡΜΑΡΑ ΔΑΣΚΑΛΑΚΗ Α.Ε.
MARMARA DASKALAKI SA
MARMARA DASKALAKI A.E.

Εξαγώγιμα Προϊόντα Επιχείρησης


Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΕΩΦΟΡΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΣ 66
  Πόλη:
ΠΑΙΑΝΙΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΓΙΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της εταιρείας είναι: 1. Η εξόρυξη, επεξεργασία και εμπορία μαρμάρων και συναφών ειδών στο εσωτερικό και εξωτερικό. Η επεξεργασία αυτών για λογαριασμό τρίτων. Η αγορά, μίσθωση και εκμετάλλευση λατομείων, δημοσίων και ιδιωτικών. Η εισαγωγή και η εμπορία των παραπάνω ειδών, καθώς και η εξαγωγή τους στο εξωτερικό. 2.- Η ανέγερση και επισκευή ιδιωτικών κτιρίων σε δικούς της χώρους ή και σε άλλους με το σύστημα της αντιπαροχής και η πώληση ή εκμετάλλευση αυτών. Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς για ανέγερση ή επισκευή κτιρίων κάθε είδους. 3.- Η συμμετοχή σε διαγωνισμούς του Δημοσίου ή ιδιωτών για την προμήθεια και τοποθέτηση των παραγόμενων ή εμπορευόμενων ειδών, καθώς και κάθε άλλη συναφής εργασία ή δραστηριότητα. Προς επίτευξη του άνω σκοπού και αντικειμένου της, η εταιρεία μπορεί επίσης να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση ή εταιρεία οπουδήποτε εταιρικού οι οποίες επιδιώκουν παρεμφερή σκοπό. 4.- Τρόπος επίτευξης του σκοπού: Για την επίτευξη των σκοπών που αναφέρονται στις ποιο πάνω παραγράφους καθώς επίσης και για την άσκηση των δραστηριοτήτων της, η εταιρεία μπορεί άμεσα ή έμμεσα να συνεργάζεται ή να συμμετέχει σε οποιαδήποτε φυσικά ή νομικά πρόσωπα του εσωτερικού ή και του εξωτερικού καθώς επίσης και να συστήνει θυγατρικές εταιρείες.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
08111100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ Κύρια
8111100 ΕΞΟΡΥΞΗ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ, ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ Κύρια
23701102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΚΟΠΗΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΓΙΑ ΛΟΓΑΡΙΑΣΜΟ ΤΡΙΤΩΝ Δευτερεύουσα
23701105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΧΙΣΙΜΑΤΟΣ ΜΑΡΜΑΡΩΝ Δευτερεύουσα
43391900 ΑΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43391900 ΆΛΛΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ (ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗΣ) ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΤΕΛΕΙΩΜΑΤΟΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
43999000 ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46730000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΞΥΛΕΙΑΣ, ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731631 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΩΝ ΑΣΒΕΣΤΟΛΙΘΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ ΓΙΑ ΜΝΗΜΕΙΑ Η ΚΤΙΡΙΑ (ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΛΙΘΩΝ) Δευτερεύουσα
47524943 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΑΡΜΑΡΩΝ ΚΑΙ ΣΧΙΣΤΟΛΙΘΩΝ Δευτερεύουσα
84111900 ΑΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
84111900 ΆΛΛΕΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση