ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ

ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 182 , ΑΙΓΑΛΕΩ, 12242

ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΚΚΑΛΗΣ ΤΟΥ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ


ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 182 , ΑΙΓΑΛΕΩ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 039958725
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 4204201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 14-02-2001
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-03-2001
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΙΕΡΑ ΟΔΟΣ 182
  Πόλη:
ΑΙΓΑΛΕΩ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΙΓΑΛΕΩ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΚΙΓΚΑΛΕΡΙΑΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση