Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία

ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ 15 , ΑΘΗΝΑ, 11636

Διεθνές Φεστιβάλ Ανεξάρτητου Κινηματογράφου της Αθήνας – Αστική Μη Κερδοσκοπική Εταιρεία


ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ 15 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΣΤΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ 784 Α.Κ.
Α.Φ.Μ. 996596732
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172869701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 13-10-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 13-10-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

International Independent Film Festival of Athens

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΤΙΜΟΛΕΟΝΤΟΣ 15
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΠΑΓΚΡΑΤΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

Ο σκοπός της εταιρείας είναι μη κερδοσκοπικός, αλλά γενικότερα οικονομικός κατά την έννοια του άρθρου 784 ΑΚ (καθώς και πολιτιστικός, κοινωνικός, εκδοτικός, καλλιτεχνικός, πνευματικός, επιμορφωτικός, ερευνητικός, οικολογικός, περιβαλλοντικός) και συνίσταται κυρίως στην προώθηση και ανάπτυξη του πολιτισμού στην Αθήνα και στην υπόλοιπη ελληνική επικράτεια και όχι μόνο. Παραδείγματα του πλαισίου του σκοπού της εταιρείας, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά περιλαμβάνουν: 1. Να προβληθούν ταινίες μοναδικές στο είδος τους στην Ελλάδα. 2. Να φωτίσει άγνωστες πτυχές του ανεξάρτητου κινηματογράφου. 3. Να συνδράμει στην διάδοση νέων ιδεών, στην ανταλλαγή κουλτούρας και πολιτισμού, αλλά και στην πληροφόρηση του κοινού για έναν κινηματογράφο πέρα από τα συνηθισμένα. 4. Να δημιουργήσει ένα πόλο έλξης καλλιτεχνών στην Ελλάδα. 5. Να δημιουργήσει μια εορταστική ατμόσφαιρα, με έντονη απήχηση στους συμμετέχοντες κινηματογραφιστές, στους προσκεκλημένους, στους επισκέπτες, καθώς και στους σινεφίλ θεατές. 6. Να επεκτείνει αυτή την κινηματογραφική γιορτή πέρα από τα όρια της πόλης των Αθηνών. 7. Να αυξήσει την εγχώρια κινηματογραφική παραγωγή καθώς και την εικαστική δημιουργία. 8. Να δημιουργήσει πόλο έλξης για καλλιτέχνες ώστε να δημιουργήσουν ταινίες στην Ελλάδα. 9. Να διοργανώσει εικαστικές εκθέσεις από ενχώριους και διεθνής καλλιτέχνες. 10. Να φέρει τον κόσμο που αγαπά τον κινηματογράφο, τις καλές τέχνες και την τεχνολογία πιο κοντά με τα «μυστικά» της κινηματογραφικής παραγωγής από καταξιωμένους επαγγελματίες του χώρου. 11. Να προβάλει την Αθήνα ως τουριστικό προορισμό που συνδυάζει την κουλτούρα και τον πολιτισμό. 12. Η οργάνωση ημερίδων, συνεδρίων και εκθέσεων με σκοπό την εκπαίδευση και την ενημέρωση. 13. Η συνεργασία με Δήμους και κυβερνητικούς κρατικούς οργανισμούς, Πρεσβείες, φεστιβάλ μουσικής και κινηματογράφου, μουσεία και γκαλερί για την προώθηση κοινών προγραμμάτων με τελικό σκοπό την πολιτιστική ανάπτυξη. 14. Να προβαίνει σε ενέργειες για: α) Την έκδοση βιβλίων, περιοδικών, μελετών, μονογραφιών, δοκιμίων, λευκωμάτων, εκθέσεων φωτογραφιών και βιντεοσκοπήσεων κ.λπ. δυνάμενων να προάγουν τον τομέα των επιστημών και του πολιτισμού. β) Την αναζήτηση και ανεύρεση οποιασδήποτε άλλης πράξεως που ενισχύει την επίτευξη των στόχων. Επ’ ουδενί λόγω επιτρέπεται να αναμειχθεί η εταιρία στην πολιτική ή σε έργα αλλότρια προς τον υπό του παρόντος καταστατικού καθοριζόµενο σκοπό ή να στραφεί προς ορισµένο κόµµα. Για την επίτευξη όλων των ως άνω σκοπών η εταιρεία θα μπορεί να ενεργεί όλες τις προσήκουσες πράξεις και θα επιδιώξει μεταξύ άλλων: Α] τη συνεργασία με Δημόσιες Υπηρεσίες και Οργανισμούς. Β] τη συνεργασία με καλλιτέχνες, ανθρώπους των γραμμάτων, κριτικούς και ιστορικούς κινηματογράφου, ιδιώτες Έλληνες και Ξένους. Γ] τη συνεργασία με κοινωνικούς φορείς, συλλόγους και ομίλους, ελληνικούς και ξένους. Δ] τη συνεργασία με Μουσεία και Επιμελητές του εσωτερικού και εξωτερικού. Ε] τη συνεργασία με αντίστοιχους φορείς της Τοπικής Αυτοδιοίκησης άλλων Κρατών και Διεθνών Οργανισμών. ΣΤ] τη προβολή, διά παντός πρόσφορου μέσου στο κοινό, της δραστηριότητας και της διάδοσης των σκοπών του. Ζ) Την ίδρυση Ταμείου για την επίτευξη των σκοπών της Εταιρείας. Ι) Κατάλληλες διαλέξεις, Παρουσιάσεις, Q&As (ζωντανά και διαδικτυακά) . ΙΑ) Κοινές εκδηλώσεις με άλλους κοινωνικούς, οικονομικούς και επιστημονικούς φορείς της ημεδαπής και αλλοδαπής. ΙΒ) Δωρεές, συνεισφορές και επιχορηγήσεις, συνδρομές μελών, εισπράξεις από διάφορες εκδηλώσεις και από οιαδήποτε άλλη πηγή. ΙΓ) Η εταιρία επίσης θα μπορεί να υποβάλει σχετικά προγράμματα για την εξασφάλιση των απαραίτητων πόρων. Γενικώς ή διά νομίμων μέσων διενέργεια οποιασδήποτε άλλης πράξεως ή οποία θέλει φανεί στην Εταιρεία ως συναφής ή συντελεστικής προς επίτευξη των σκοπών της ή οιωνδήποτε τοιούτων Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία θα αξιοποιήσει την υλικοτεχνική και στελεχιακή υποδομή την εμπειρία και τις γνώσεις των εταίρων.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση