Βρέθηκαν 69 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

VIOMED Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801714623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162027501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

OINOSENSES Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801430522
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156657501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MEROPE KAMINARAS TOY MILTIADIS


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 057275541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2560001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KEVIS CONSULTING ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801248590
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152663901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Emphasis DigiWorld ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801125110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149674301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GRAND RAZZMATAZZ EVENTS ΙΚΕ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801069482
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 148371301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-11-2018
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση