Βρέθηκαν 92 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΑΤΕΣΕ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ-DAEDALUS ΓΕΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ


Νομική Μορφή ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ
Α.Φ.Μ 802526253
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 178021301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

(ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ)ATHENS WAY LOFT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802260620
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173168201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2023
  • ΥΠΟ ΕΚΚΑΘΑΡΙΣΗ 

SOL STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177270
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171519701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

NORTH ENERGY STORAGE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177177
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171518501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

RAYSOL ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 802177073
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171516801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

PHOTOEAST ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801852583
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164573301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VIOMED Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801714623
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162027501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-12-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση