ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ, 14568

ΧΡΥΣΗ ΧΗΝΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7 , ΚΡΥΟΝΕΡΙ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998647180
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7414201000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-12-2023
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 29-12-2023
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

MEDITERRANEAN LIFE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΣΚΛΗΠΙΟΥ 7
  Πόλη:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΡΥΟΝΕΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

3.1 Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Η παροχή προς τρίτους υπηρεσιών εστίασης, η παροχή υπηρεσιών catering, η οργάνωση και παροχή υπηρεσιών εστίασης σε εκδηλώσεις - δεξιώσεις – meeting, η οργάνωση και λειτουργία εστιατορίων, καφετεριών, κυλικείων και γενικά παντός είδους καταστημάτων υγειονομικού ενδιαφέροντος. β) Το χονδρικό εμπόριο, προμήθεια, πώληση προς τρίτους ιδιώτες ή/και προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κ.λ.π. κοινωφελή ή μη, ιδρύματα και καταστήματα, έναντι αμοιβής ή βάσει σύμβασης, παντός είδους και προϊόντος, ενδεικτικά τροφίμων, κατεψυγμένων και μη, ποτών, καπνού και ειδών καπνού και καπνιστού, φαρμακευτικών και ιατρικών ειδών, αρωμάτων, ειδών και παρασκευασμάτων καλλωπισμού, υλικών και εν γένει προϊόντων καθαρισμού, σαπουνιών, στιλβωτικών, απορρυπαντικών κ.λ.π., βιολογικών ειδών, παντός τύπου και χρήσης, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων, καθώς επίσης και παντός είδους και προϊόντος προμήθειας πλοίων. γ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών με διαχείριση και θέματα marketing, συμβουλευτικών υπηρεσιών, οργάνωσης κυκλώματος διανομής προϊόντων, παροχή υπηρεσιών παραχώρησης προνομίου franchise και σχετικών συμβουλών, παροχή υπηρεσιών πωλητή αγαθών και συμβουλευτικών υπηρεσιών πωλήσεων. δ) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα οργάνωσης, παραγωγής και ελέγχου ποιότητας, εν γένει ως προς οποιοδήποτε εμπορεύσιμο είδος, συμπεριλαμβανομένων των τροφίμων. ε) Η παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών σε θέματα εφοδιασμού και διαχείρισης, εν γένει, καθώς επίσης και σε θέματα επιμελητείας (logistics). στ) Η παρασκευή, τυποποίηση και εμπορία ελαιολάδου, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής. ζ) Η εισαγωγή και εξαγωγή ελαιολάδου, καθώς και πάσης φύσεως προϊόντων διατροφής από και προς χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς και χώρες εκτός αυτής. 3.2 Για την επίτευξη του σκοπού της, η Εταιρεία δύναται: α) Να συμμετέχει σε υφιστάμενες ή νέες Κοινοπραξίες, έχουσες όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιοδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση, ημεδαπή ή αλλοδαπή, με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Όλες οι παραπάνω εργασίες θα εκτελούνται για ίδιο λογαριασμό ή για λογαριασμό τρίτων από την εταιρεία, ή με σύμπραξη και κοινοπραξία με τρίτα φυσικά ή νομικά πρόσωπα της Ελλάδας ή του εξωτερικού, με οποιαδήποτε μορφή και εταιρικό σχήμα.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
56101100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΜΕ ΠΛΗΡΗ ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟΥ Κύρια
46311000 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311100 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΝΩΠΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311103 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
46311105 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ, ΧΑΡΟΥΠΙΩΝ Δευτερεύουσα
46311113 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΡΙΖΩΔΩΝ ΚΑΙ ΒΟΛΒΟΕΙΔΩΝ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46311202 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ ΦΡΟΥΤΩΝ Δευτερεύουσα
46311212 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ ΠΡΟΣΩΡΙΝΑ ΔΙΑΤΗΡΗΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46311217 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ, ΜΑΓΕΙΡΕΜΕΝΩΝ Η ΑΜΑΓΕΙΡΕΥΤΩΝ, ΚΑΤΕΨΥΓΜΕΝΩΝ Δευτερεύουσα
46331301 ΕΞΑΓΩΓΗ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46331303 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
46382906 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ Π.Δ.Κ.Α. Δευτερεύουσα
47292201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΛΑΙΟΛΑΔΟΥ Δευτερεύουσα
56101904 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΓΕΥΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΟΤΩΝ ΑΠΟ ΚΥΛΙΚΕΙΟ Δευτερεύουσα
56211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΤΡΟΦΟΔΟΣΙΑΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ (CATERING) Δευτερεύουσα
78301500 ΑΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ ΑΝΘΡΩΠΙΝΟΥ ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ ΓΙΑ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑ ΚΑΙ ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση