ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΩΜΤΕΚ Ι.Κ.Ε.

ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 34 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ, 14574

ΑΦΟΙ ΖΑΓΑΡΗ ΧΩΜΤΕΚ Ι.Κ.Ε.


ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 34 , ΔΙΟΝΥΣΟΣ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 998656140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7099701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 10-07-2006
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-08-2016
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΧΩΜΤΕΚ
CHOMTEK

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ.ΙΩΑΝΝΟΥ 34
  Πόλη:
ΔΙΟΝΥΣΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΡΟΔΟΠΟΛΗ
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1)Διαχείριση απορριμμάτων. μπαζών, στερεών αποβλήτων, υγρών αποβλήτων, φυτικών υπολειμμάτων, ζωικών υπολειμμάτων, αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών. 2) Περισυλλογή απορριμμάτων, μπαζών, στερεών αποβλήτων, υγρών αποβλήτων, φυτικών υπολειμμάτων, ζωικών υπολειμμάτων, αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών, 3)Ανακύκλωση απορριμμάτων, μπαζών, στερεών αποβλήτων, υγρών αποβλήτων, φυτικών υπολειμμάτων, ζωικών υπολειμμάτων, αποβλήτων εκσκαφών κατεδαφίσεων και κατασκευών, 4)Λιανικό και χονδρικό εμπόριο πλαστικού, χαρτιού, μετάλλων, ξύλου, αδρανών υλικών και σύμμεικτων υλικών προς ανακύκλωση, 5) Λιανικό και χονδρικό εμπόριο κηπευτικών χωμάτων, φυσικών και χημικών λιπασμάτων, εδαφοβελτιωτικών, φυσικής άμμου, ελαφρόπετρας, τύρφης, κοπριάς, περλίτη, χαλαζιακής άμμου, φυτών, ειδών κήπου και κηποτεχνίας, 6)Λιανικό και χονδρικό εμπόριο δομικών υλικών εν γένει, 7) Χωματουργικές εργασίες εκσκαφές, κατεδαφίσεις, εκβραχισμοί και διαμορφώσεις εξωτερικών χώρων και τοπίου με μηχανικά και χειρωνακτικά μέσα, 8) Παρανωγή συσκευασία και εμπορία εδαφικών μιγμάτων, 9) Οικοδομικές εργασίες εν γένει, 10) Παραγωγή και εμπορία στερεών και υγρών καυσίμων και 11) εισαγωγές και εξαγωγές εν γένει.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43121200 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΕΚΣΚΑΦΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΚΙΝΗΣΗΣ ΓΑΙΩΝ Κύρια
38111000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
38111900 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΜΗ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΩΝ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ, ΑΛΛΩΝ Δευτερεύουσα
46731627 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
46731647 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΤΟΥΒΛΩΝ, ΚΥΒΟΛΙΘΩΝ, ΠΛΑΚΑΚΙΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΠΥΡΙΜΑΧΩΝ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ, ΕΚΤΟΣ ΤΩΝ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΚΗ ΣΚΟΝΗ ΑΠΟΛΙΘΩΜΑΤΩΝ Η ΑΠΟ ΠΥΡΙΤΙΟΥΧΕΣ ΓΑΙΕΣ Δευτερεύουσα
46731656 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΤΣΙΜΕΝΤΟΠΛΙΝΘΩΝ Δευτερεύουσα
46731658 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ Δευτερεύουσα
47524938 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΙΘΟΚΟΚΚΩΝ, ΨΙΛΟΥ ΧΑΛΙΚΙΟΥ ΚΑΙ ΛΙΘΟΣΚΟΝΗΣ, ΚΡΟΚΑΛΩΝ, ΑΜΜΟΧΑΛΙΚΟΥ, ΣΠΑΣΜΕΝΩΝ Η ΘΡΥΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΠΕΤΡΩΝ Δευτερεύουσα
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
47524982 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΥΣΙΚΩΝ ΑΜΜΩΝ Δευτερεύουσα
47767801 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΖΩΤΟΥΧΩΝ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ, ΟΡΥΚΤΩΝ Η ΧΗΜΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
47767805 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΓΕΩΡΓΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΛΙΠΑΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΜΙΚΡΟΣΥΣΚΕΥΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
47767806 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΑΠΟ ΤΥΡΦΗ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση