Βρέθηκαν 63 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

SHIMA CONSTRUCTIONS Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 802231727
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 172618101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-10-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΣΚΟΠ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802099539
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169930901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΑΚΤΗΣΗ ΑΔΡΑΝΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801656399
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160941201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 056591564
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158133001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-02-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BC EXELIXIS Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801280889
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153421801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

EDIFICA ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ & ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801249917
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 152697301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-11-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

AYGO DEVELOPMENT ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801189596
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151384001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 12-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση