Βρέθηκαν 27 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SOLTECO Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801640421
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160647701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 09-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

KRYACON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜH TEXNIKH ΕΤΑΙΡΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800883261
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 143916901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-10-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΒΧΜ EXCAVATION IKE


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 800818149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 141987901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-03-2017
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

GREEN AND SPACE ΤΕΧΝΙΚΗ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΗ ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 800589324
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 131039801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2014
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ - Β.ΠΑΡΛΑΝΤΖΑΣ ΟΕ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 800349931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117738801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΡΓΑ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800338639
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 117035901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-07-2011
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση