Σ. & Ι. ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΟΕ

ΛΑΜΠΕΤΗ 12 , ΧΑΙΔΑΡΙ, 12462

Σ. & Ι. ΜΠΟΒΟΛΟΣ ΟΕ


ΛΑΜΠΕΤΗ 12 , ΧΑΙΔΑΡΙ


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ. 999694718
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5204101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 18-04-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 06-05-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ISOLTEC

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΛΑΜΠΕΤΗ 12
  Πόλη:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΧΑΙΔΑΡΙ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός: την παρούσα εταιρία έχουμε συστήσει με αντικείμενο εργασιών: στεγάνωση , εργασίες τοποθέτησης στεγανωτικών ελασμάτων & υδρορροών , άλλες κατασκευαστικές εργασίες μόνωσης, θερμομόνωσης, θερμομόνωσης ζεστού & κρύου νερού, λεβητων & αεραγωγών, εργασίες ηχομόνωσης κτιρίων ή άλλων κατασκευών , μονώσεις κατά δονήσεων ή άλλων κατασκευών ,εργασίες πυριμαχοποίησης κτιρίων ή άλλων κατασκευών ,ξυλουργικές εργασίες , εργασίες ικριωμάτων , ενοικίαση ικριωμάτων και εξεδρών εργασίας ,εργασίες αμμοβολής πάσης φύσεως καθώς και εργασίες χρωματισμών πάσης φύσεως ,εργασιών χρωματισμών πάσης φύσεως , υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης πλοίων και σκαφών και επισκευή και συντήρηση πλοίων και σκαφών.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
43991000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΣΤΕΓΑΝΩΣΗΣ Κύρια
43291100 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ Δευτερεύουσα
43291101 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΗΧΟΜΟΝΩΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43291102 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΕΠΙΦΑΝΕΙΩΝ ΤΟΙΧΩΝ Δευτερεύουσα
43291103 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΘΕΡΜΟΜΟΝΩΣΗΣ ΣΩΛΗΝΩΝ ΖΕΣΤΟΥ ΚΑΙ ΚΡΥΟΥ ΝΕΡΟΥ, ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΕΡΑΓΩΓΩΝ Δευτερεύουσα
43291104 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΟΝΩΣΗΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ ΔΟΝΗΣΕΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43291105 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΙΜΑΧΟΠΟΙΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ Η ΑΛΛΩΝ ΚΑΤΑΣΚΕΥΩΝ Δευτερεύουσα
43321011 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΥΝ ΞΥΛΟΥΡΓΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ Δευτερεύουσα
43341000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΧΡΩΜΑΤΙΣΜΩΝ Δευτερεύουσα
43992000 ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
43992001 ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΙΚΡΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΕΞΕΔΡΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΣ Δευτερεύουσα
43999001 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΜΕ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα
43999002 ΑΛΛΕΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΚΑΤΟΝΟΜΑΖΟΝΤΑΙ ΕΙΔΙΚΑ, ΧΩΡΙΣ ΙΔΙΑ ΥΛΙΚΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση