Βρέθηκαν 20 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΡΚΕΣΙΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΜΟΝΩΤΙΚΑ & ΔΟΜΙΚΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801118364
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 149518801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-03-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

DELTA KK DEVELOPMENT ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΚΕ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 800687747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 136452801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2015
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ELEGANT FACILITIES SERVICES ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΕΝΙΚΟΥ ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΥ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 800529801
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 127702701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-11-2013
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΚΟΥΝΟΥΒΕΛΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΞΥΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 081362163
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 978801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2012
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Χ ΚΑΙ Χ ΚΑΛΛΟΝΙΑΤΗ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 997751250
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 123021001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-10-2010
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕXPO ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΟΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 095031000
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 8016401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-12-2007
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ 

Σύνδεση