Βρέθηκαν 63 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΡΗΓΟΣ Ν. ΙΩΑΝΝΗΣ ΙΔIΩΤΙΚΟ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΟ ΙΑΤΡΕΙΟ ΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802260110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 173160201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-11-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Hawkeye Engineering Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802180747
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171590301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 13-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΥΠΕΡΗΦΑΝΟΣ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802089190
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 169718001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 27-03-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΗ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801871500
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164918401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-07-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΠΡΟΦΗΤΗΣ ΗΛΙΑΣ – ΚΟΥΚΟΥΡΑΣ 2 ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998826920
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7066101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-09-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TURBOCHARGING ΕΛΛΑΔΑ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801628721
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 160418407000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-08-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α.ΘΩΜΟΥ - Σ.ΤΙΚΤΑΠΑΝΙΔΟΥ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801584688
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159598001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-06-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΒΕΡΜΙΟΥ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998826931
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7065901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-02-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΙΧΑΗΛ ΚΑΡΔΑΜΠΙΚΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 148650142
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153824401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΙΟΛΙΚΗ ΜΕΣΟΚΟΡΦΗΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 998826979
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 7066201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-12-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση