ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΗΣΕΩΣ 8 , ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ, 17676

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΗΣΕΩΣ 8 , ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 999509714
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 132631301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-07-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-07-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΠΑΡΜΠΡΙΖ ΝΙΚΗΤΑΣ ΑΕΕ
PARMPRIZ NIKITAS AEE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΗΣΕΩΣ 8
  Πόλη:
ΚΑΛΛΙΘΕΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΚΑΛΛΙΘΕΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της εταιρείας είναι: α) Το εμπόριο γενικά και σε οποιαδήποτε μορφή, πάσης φύσεως κρυστάλλων, πάσης φύσεως ανταλλακτικών – εξαρτημάτων αυτοκινήτων και οχημάτων, αξεσουάρ αυτοκινήτων, εργαλείων και χημικών ειδών για οχήματα. β) Το εμπόριο γενικά μεμβρανών και συναφών ειδών καθώς και η τοποθέτηση σε αυτοκίνητα, οχήματα, σκάφη και κτίρια γενικώς. γ) Η διενέργεια εισαγωγικού και εξαγωγικού εμπορίου πάσης φύσεως κρυστάλλων , ανταλλακτικών – εξαρτημάτων αυτοκινήτων και οχημάτων, αξεσουάρ αυτοκινήτων ,μεμβρανών, εργαλείων και χημικών ειδών για οχήματα. δ) Η τοποθέτηση και επισκευή παντός είδους κρυστάλλων, ανταλλακτικών – εξαρτημάτων , αξεσουάρ αυτοκινήτων και οχημάτων. ε) Η συνεργασία με εργαστήρια (συνεργεία) τοποθέτησης των ανωτέρω ειδών στ) Η εμπορία, εισαγωγή, αντιπροσώπευση, ενοικίαση μηχανημάτων καθαρισμού (απολύμανσης ) ,καθώς και υπηρεσίες καθαρισμού (απολύμανσης ). ζ) Η εμπορία προϊόντων ατομικής υγιεινής και προστασίας , ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, αντισηπτικών, καθαριστικών, γαντιών και μασκών προστασίας και εν γένει παραφαρμακευτικών ειδών και προϊόντων η) Η αντιπροσώπευση οίκων εσωτερικού και εξωτερικού. θ) Κάθε άλλη συναφής εργασία με σκοπό το κέρδος των ανωτέρω ειδών. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. γ) Να συμμετέχει σε πλειοδοτικούς, μειοδοτικούς ή οποιουδήποτε άλλου είδους διαγωνισμού και προκηρύξεις, δημόσιους ή ιδιωτικούς. δ) Να κάνει κάθε άλλη συναφή εργασία που εξυπηρετεί άμεσα ή έμμεσα τον σκοπό της εταιρείας. ε) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε. στ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση