Βρέθηκαν 96 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CHARGELINE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 802499326
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 177517201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 23-05-2024
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΥΦΡΟΣΥΝΗ ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 069229030
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 171643301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-07-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ARAPIS-Live Seafood ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802105723
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170052601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 11-04-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΚΟΥΣΔΟΒΑΣ ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ Ο.Ε.


Νομική Μορφή Ο.Ε.
Α.Φ.Μ 801799884
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 163573901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΑΛΛΗΣ ΤΟΥ ΑΓΓΕΛΟΥ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 079629198
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161401401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Α. ΡΟΖΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ ΕΤΕΡΟΡΡΥΘΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801534140
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 158658801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 21-03-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

MKBT ENERGY ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801292631
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 153692801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-01-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση