ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ

ΜΑΜΟΥΡΗ 12 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ, 19003

ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ


ΜΑΜΟΥΡΗ 12 , ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999642328
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5345801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 24-07-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 01-08-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΕΛΛΗΝΙΚΑ ΦΥΣΤΙΚΙΑ ΑΕΒΕ
ELLINIKA FYSTIKIA AEBE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΜΑΜΟΥΡΗ 12
  Πόλη:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΡΚΟΠΟΥΛΟ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Την χονδρική και λιανική εμπορία ξηρών καρπών και ενοικίαση μηχανημάτων. 2. Την χονδρική εμπορία οσπρίων και ρυζιού. 3. Την χονδρική εμπορία τυποποιημένης σοκολάτας και τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 4. Την εισαγωγή ξηρών καρπών, οσπρίων, ρυζιού, τυποποιημένης σοκολάτας και τυποποιημένων ζαχαρωδών προϊόντων 5. Για την επίτευξη του σκοπού της, η εταιρεία μπορεί α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, γ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή εργαστήρια ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε , δ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση