Βρέθηκαν 5 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

GOLDEN ROSE ΚΑΙ ΣΙΑ Ε.Ε.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 802138232
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 170719301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-05-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΣΠ. ΧΡΗΣΤΟΥ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΞΗΡΩΝ ΚΑΡΠΩΝ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 999642328
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5345801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 24-07-2003
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΝΙΚΗΤΑΣ ΚΑΛΟΓΕΡΟΠΟΥΛΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΩΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε.
Α.Φ.Μ 095767398
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 2474601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-03-1997
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΛΕΦΤΑΚΗΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 045740138
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1297601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

FOODIN ΓΙΑΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΚΑΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 094356460
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 1005901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 20-01-1993
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ  ΕΞΑΓΩΓΕΑΣ  ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ 

Σύνδεση