ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ

ΗΠΕΙΡΟΥ 19 , ΥΜΗΤΤΟΣ, 17237

ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΟΥΖΟΣ ΤΟΥ ΙΩΑΝΝΗ


ΗΠΕΙΡΟΥ 19 , ΥΜΗΤΤΟΣ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 043813742
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5373701000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 29-08-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 02-09-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΗΠΕΙΡΟΥ 19
  Πόλη:
ΥΜΗΤΤΟΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΔΑΦΝΗ, ΥΜΗΤΤΟΣ

Σκοπός Επιχείρησης

EMΠΟΡΙΑ ΑΥΤΟΚΙΝΗΤΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση