(ΦΕΣΤΙΒΕΝΤΣ) FESTEVENTS ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ

ΣΑΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΘΟΥΣΗΣ , ΑΝΘΟΥΣΑ, 15349

(ΦΕΣΤΙΒΕΝΤΣ) FESTEVENTS ΠΑΡΟΧΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


ΣΑΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΘΟΥΣΗΣ , ΑΝΘΟΥΣΑ


Νομική Μορφή Ε.Π.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 999367117
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5459301000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 03-11-2003
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-11-2003
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

(ΦΕΣΤΙΒΕΝΤΣ) FESTEVENTS ΕΠΕ
(FESTIBENTS) FESTEVENTS EPE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΣΑΜΟΥ 1 ΚΑΙ ΑΝΘΟΥΣΗΣ
  Πόλη:
ΑΝΘΟΥΣΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΝΘΟΥΣΑ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

ΣΚΟΠΟΣ της Εταιρείας, που συνιστάται με το παρόν είναι: 1)Η διοργάνωση συνεδρίων και κάθε είδους εκδηλώσεων. 2)Η παραγωγή, δημιουργία και διεκπεραίωση διαφημίσεων, διαφημιστικών εντύπων, βιβλίων, κινηματογραφικών και τηλεοπτικών ταινιών, μηνυμάτων, σημάτων, καθώς και η διάδοση και αναπαραγωγή τους σε όλα τα μέσα. 3)Η διεκπεραίωση των δημοσίων σχέσεων και παροχή συμβουλών σε θέματα επικοινωνίας σε Επιχειρήσεις, Οργανισμούς, φυσικά πρόσωπα, νομικά πρόσωπα Δημοσίου και Ιδιωτικού Δικαίου. 4)Η ανάληψη, ο σχεδιασμός, η διαχείριση και η υλοποίηση προωθητικών ενεργειών (π.χ. χορηγία, διαφήμιση). 5)Η διοργάνωση εκθέσεων για την προβολή κάθε είδους προϊόντων και υπηρεσιών φυσικών ή νομικών προσώπων. 6)Η ανάληψη και διεκπεραίωση κάθε είδους διαφημιστικών εργασιών και η εν γένει παροχή υπηρεσιών στον τομέα της επικοινωνίας και διαφήμισης. 7)Η διοργάνωση και παρουσίαση εκπαιδευτικών σεμιναρίων. 8)Η παροχή σε οποιοδήποτε τρίτο, φυσικό ή νομικό πρόσωπο, Ιδιωτικού ή Δημοσίου Δικαίου, υπηρεσιών προώθησης και προβολής μέσω διαδικτύου (Internet.). Η κατασκευή και ο σχεδιασμός ιστοσελίδων (websites-portals-vortals-market places). 10)Η εκμετάλλευση διαφημιστικών μέσων. 11)Η διαχείριση χορηγικών προγραμμάτων αθλητικών γεγονότων. 12)Η μελέτη και οργάνωση marketing καθώς και η παροχή συμβουλών σε επιχειρησιακό επίπεδο. 13)Η παραγωγή και εμπορία διαφημιστικού υλικού και πάσης φύσεως διαφημιστικών αγαθών. 14)Η διεξαγωγή κάθε συναφούς δραστηριότητας που θεωρείται αμέσως ή εμμέσως απαραίτητη, κατάλληλη ή σκόπιμη, για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών. Για την επίτευξη των παραπάνω σκοπών της, η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο και να συνιστά κοινοπραξίες, γ)Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία ή εταιρείες θυγατρικές ή μη οποιασδήποτε νομικής μορφής οπουδήποτε, δ) Να αντιπροσωπεύει ή πρακτορεύει οίκους του εσωτερικού ή του εξωτερικού που επιδιώκουν όμοιους ή παρεμφερείς με τους ανωτέρω σκοπούς και να συνεργάζεται με κάθε τρόπο με αυτούς τους οίκους. ε) Να συμμετέχει σε διαγωνισμούς οποιουδήποτε Δημοσίου ή Ιδιωτικού Φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή και να αναλαμβάνει και να υλοποιεί έργα σχετικά με το αντικείμενο δραστηριότητας της Εταιρείας που ανατίθενται από οιονδήποτε Δημόσιο ή Ιδιωτικό Φορέα στην Ελλάδα ή την αλλοδαπή, στ) Γενικά να ασκεί κάθε συναφή εργασία και δραστηριότητα που είναι αναγκαία ή υποβοηθάει την προώθηση του εταιρικού σκοπού. Αυτοί οι σκοποί μπορεί να διευρυνθούν και να επεκταθούν με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης και με τήρηση της νόμιμης διαδικασίας.-


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
82301102 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ Η ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Κύρια
18133002 ΠΡΟΕΤΟΙΜΑΣΙΑ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ (Π.Χ. ΒΕΛΤΙΩΣΗ, ΕΠΙΛΟΓΗ, ΔΙΑΣΥΝΔΕΣΗ ΨΗΦΙΑΚΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ ΑΠΟΘΗΚΕΥΜΕΝΩΝ ΣΕ ΦΟΡΕΙΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ), ΣΥΝΑΦΩΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΚΤΥΠΩΣΗ Δευτερεύουσα
18203000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
46492300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΧΑΡΤΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47626201 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
58191500 ΕΚΔΟΣΗ ΕΝΤΥΠΟΥ ΕΜΠΟΡΙΚΟΥ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΚΑΤΑΛΟΓΩΝ ΚΑΙ ΠΑΡΟΜΟΙΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
59111100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΑΙΝΙΩΝ Δευτερεύουσα
62011107 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΚΑΙ ΟΛΟΚΛΗΡΩΣΗΣ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ Δευτερεύουσα
70211000 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ Δευτερεύουσα
70221300 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΑΡΟΧΗΣ ΣΥΜΒΟΥΛΩΝ ΣΕ ΘΕΜΑΤΑ ΜΑΡΚΕΤΙΝΓΚ Δευτερεύουσα
73111101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΓΡΑΦΙΣΤΑ ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
73111900 ΆΛΛΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΑΦΗΜΙΣΗΣ Δευτερεύουσα
73121000 ΠΩΛΗΣΗ ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΟΥ ΧΩΡΟΥ Η ΧΡΟΝΟΥ ΜΕ ΑΜΟΙΒΗ Η ΒΑΣΕΙ ΣΥΜΒΑΣΗΣ Δευτερεύουσα
82301101 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
82301200 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΕΚΘΕΣΕΩΝ Δευτερεύουσα
85591905 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΜΕΣΩ ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΩΝ ΣΕΜΙΝΑΡΙΩΝ Δευτερεύουσα
93191100 ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΠΡΟΒΟΛΗΣ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΚΑΙ ΨΥΧΑΓΩΓΙΚΩΝ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση