Βρέθηκαν 96 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

INNOVATIVE GREEK PRODUCERS AND CONSUMERS SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801565914
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 159242901000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 06-05-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LDK SOCIOECONOMIC DEVELOPMENT CONSULTANTS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801489220
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 157857701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 19-01-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

G.SPILIOTOPOULOS-K.GEORGOULIAS P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801439290
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156860001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-10-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

INNOVATIVE MANAGEMENT SINGLE MEMBER SOCIETE ANONYME


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801412589
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 156278201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-09-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VASILIS KOTSIAS KAI SIA E.E.


Νομική Μορφή Ε.Ε.
Α.Φ.Μ 801359682
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 155108201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-06-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

HERMES ART GR SINGLE MEMBER PRIVATE COMPANY


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801201541
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151621401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 05-08-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

LIGHT OF GREECE P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801194649
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151483201000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 22-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASC TALENT P.C.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801184110
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 151265401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-07-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

SCHOLI SOTIRIOU IKE


Νομική Μορφή Ι.Κ.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ
Α.Φ.Μ 801177628
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 150905001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 18-06-2019
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση