ΒΙΟΦΑΡΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική – Εξαγωγική Εταιρεία

ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26 , ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ, 14452

ΒΙΟΦΑΡΜΑ Ανώνυμη Εμπορική Εισαγωγική – Εξαγωγική Εταιρεία


ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26 , ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 099878169
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 5944401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-06-2000
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 12-10-2004
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΒΙΟΦΑΡΜΑ ΑΕ
BIOFARMA AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΡΤΕΜΙΔΟΣ 26
  Πόλη:
ΧΑΙΔΑΡΙΟΥ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός της Εταιρείας είναι: (α) η οργάνωση, παραγωγή, εμπορία και διακίνηση, τυποποίηση, μεταποίηση και συσκευασία βιολογικών (φυτικών και ζωϊκών) προϊόντων, ήτοι γεωργικών προϊόντων τα οποία παράγονται χωρίς την χρήση σύνθετων χημικών λυπασματων και φυτοφαρμάκων σύμφωνα με τον κανονισμό 2092/1991 της Ευρωπαϊκής Οικονομικής Κοινότητας (ΕΟΚ). (β) η παροχή συμβουλών, ενημέρωση, κατάρτιση, στήριξη προγραμμάτων παραγωγής, εκπόνηση μελετών καλλιεργητικών σχεδίων, (γ) η εισαγωγή και εξαγωγή προϊόντων τα οποία σχετίζονται άμεσα με τις δραστηριότητες και τον σκοπό της εταιρείας, (δ) η αποκλειστική αντιπροσώπευση επιχειρήσεων της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό (ε) n δημιουργία και υποστήριξη ομάδας παραγωγών και γενικά (στ) η άσκηση κάθε συναφούς με τις προαναφερόμενες δραστηριότητες (ζ) η παραγωγή ηλεκτρικού ρεύματος από ανανεώσιμες πηγές ενέργειας 2. Για την ευόδωση του σκοπού της η Εταιρεία μπορεί: (α) να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό και μάλιστα οποιουδήποτε εταιρικού τύπου, (β) να συνεργάζεται καθ' οιονδήποτε τρόπο με φυσικά ή νομικά πρόσωπα της ημεδαπής ή της αλλοδαπής και (γ) να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση της ημεδαπής ή της αλλοδαπής με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση