ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ - ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤ , ΑΥΛΩΝΑ, 19011

ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ - ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤ , ΑΥΛΩΝΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 094139730
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6078401000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 15-10-1984
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 04-01-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΣΤΗΡ ΑΔΕΛΦΟΙ ΒΥΤΟΓΙΑΝΝΗ Α.Ε.
ASTIR VITOGIANNIS BROS S.A.
ASTIR ADELFOI VYTOGIANNI A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΘΕΣΗ ΝΤΡΑΣΕΖΑ - ΒΙΠΑ ΑΥΛΩΝΑ ΑΤ
  Πόλη:
ΑΥΛΩΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΑΛΑΚΑΣΑ - ΑΥΛΩΝΑ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:

Σκοπός Επιχείρησης

1. Σκοπός της Εταιρείας είναι η εκμετάλλευση επιχείρησης κατασκευής πωμάτων φιαλών πάσης φύσης, επεξεργασίας πλαστικού φελλού, αλουμινίου και άλλων συναφών ειδών, η εμπορία, η αντιπροσώπευση και συνεργασία με οίκους του εξωτερικού στα είδη αυτά και στα συναφή τους γενικότερα η άσκηση κάθε άλλης βιομηχανικής ή εμπορικής επιχείρησης και εκμετάλλευσης, η παραγωγή και εμπορία ηλεκτρικής ενέργειας και η εκμετάλλευση ακινήτων. 2. Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα μπορεί να συμμετέχει σ' άλλη επιχείρηση -μ' οποιαδήποτε νομική μορφή- με ομοειδείς ή παρεμφερείς σκοπούς και αντικείμενα. 3.Για την επίτευξη του σκοπού της Εταιρείας, η Εταιρεία θα μπορεί με απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου να παρέχει εγγυήσεις κάθε μορφής χωρίς κανένα περιορισμό υπέρ θυγατρικών της εταιρειών ή υπέρ εταιρειών με τις οποίες συνεργάζεται.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)


Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση