Βρέθηκαν 122 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

ΑΤΤΙΚΟ ΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΣΗ ΑΚΙΝΗΤΩΝ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996583472
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166165001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 28-02-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ASTIR BEACH ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996611149
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165200601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 02-01-2023
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΕΜΟΣ RES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996648468
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165785501000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 30-11-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNISOFT TECHNOLOGIES ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996699886
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164412601000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 31-05-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162031301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

UNITED FIBER ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ A.E.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996690230
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161388101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 03-01-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Eurobank Χρηματοδοτικές Μισθώσεις Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996765243
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 161016101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-10-2021
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

BROMPTON ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.E.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 801335137
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 154634801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 07-04-2020
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση