Βρέθηκαν 277 εγγραφές ανάμεσα στις Ταμειακώς Ενήμερες επιχειρήσεις - μέλη του Επιμελητηρίου


Μετάβαση στην Ανάλυση ανά ΚΑΔ
Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Νομική Μορφή

Μετάβαση στην Ανάλυση ανά Περιοχή

CORPUS CONSULTANCY FIRM ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801932699
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 166470101000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 10-10-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

TETRO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801920037
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 165820001000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 26-09-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

M.I.S. Real Estate Company Ι.Κ.Ε.


Νομική Μορφή ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΚΕΦΑΛΑΙΟΥΧΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ (Ι.Κ.Ε.)
Α.Φ.Μ 801856268
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 164640701000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 15-06-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

CLUB MED ΕΛΛΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719214
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162058301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΚΙΝΗΤΑ ΕΥΒΟΙΑΣ ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε. ΜΟΝΟΠΡΟΣ.
Α.Φ.Μ 996719226
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162031301000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 01-04-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA FIVE ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760836
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162836801000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA FOUR ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801760812
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162836401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

ΑΝΔΡΩΝΗΣ ΚΑΛΝΤΕΡΑ Α.Ε.


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801761292
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162844401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 17-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

VICUNA TWO ΜΟΝΟΠΡΟΣΩΠΗ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ 801759303
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 162808401000 ↗
Ημερομηνία Σύστασης 16-02-2022
  • ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ 

Σύνδεση