Ι.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ

Ν ΕΛΒΕΤΙΑΣ 54 , ΒΥΡΩΝΑΣ, 16232

Ι.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΠΛΑΚΙΔΙΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΚΑΙ ΕΜΠΟΡΙΑ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ


Ν ΕΛΒΕΤΙΑΣ 54 , ΒΥΡΩΝΑΣ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 092997278
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6231501000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 16-03-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 07-04-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

Ι.ΦΡΑΓΚΟΣ ΑΕ
I.FRAGKOS AE

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
Ν ΕΛΒΕΤΙΑΣ 54
  Πόλη:
ΒΥΡΩΝΑΣ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΒΥΡΩΝΑΣ
  Τηλέφωνο:
  Κινητό:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σ κ ο π ό ς. 1. Σκοπός της Εταιρείας είναι: Α. Η εισαγωγή και εμπορία χονδρικής και λιανικής πλακιδίων και ειδών υγιεινής. Β. Η εμπορία χονδρικής και λιανικής οικοδομικών και αδρανών υλικών παντός είδους. Γ. Η παραγωγή και εμπορία ασβέστη. Δ. Οι οικοδομικές εργασίες επί ιδίων οικοπέδων ή με το σύστημα της αντιπαροχής επί ετέρων οικοπέδων, και αγοραπωλησίες ακινήτων. Ε. Η εμπορία μονωτικών υλικών, εργαλείων και παντός είδους προϊόντων που αφορούν στην οικοδομή. ΣΤ. Η εμπορία και παραγωγή συσσωματωμάτων ξύλου (ΠΕΛΛΕΤΣ-ΜΠΡΙΚΕΤΕΣ ΚΛΠ) και εν γένει τα προϊόντα ξύλου τα οποία προορίζονται για παραγωγή ενέργειας. Ζ. Η εμπορία και κατασκευή συστημάτων και μηχανημάτων καύσης βιοκαυσίμων. Η. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων καθώς και χαρτιού τοιχοστρωσίας Θ. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο τζαμιών Ι. Το λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο ΙΑ. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών. ΙΒ. Το χονδρικό και λιανικό εμπόριο εργαλείων χειρός και άλλων μηχανημάτων. ΙΓ. Το λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών (π.δ.κ.α.) ΙΔ. Το λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης που πωλούνται σε εξειδικευμένα καταστήματα και ηλεκτρικών οικιακών συσκευών. ΙΕ. Το χονδρικό εμπόριο προϊόντων της πρωτογενούς κατεργασίας του ξύλου ΙΣΤ. Το χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου 41200000 Κατασκευή κτιρίων για κατοικίες και μη 46131100 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ξυλείας και προϊόντων ξυλείας 46131200 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση οικοδομικών υλικών 46131202 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση άλλων μεταλλικών σκελετών και μερών μεταλλικών σκελετών 46131204 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση αμμοχάλικου και άμμου· αργίλου και καολίνη 46131205 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση ασβέστη και γύψου 46131209 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση επίπεδου γυαλιού 46131214 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση μεταλλικών πορτών και παράθυρων και των πλαισίων τους 46131216 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών τους, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 46141311 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση γεωργικών και δασοκομικών μηχανημάτων 46141337 Εμπορικοί αντιπρόσωποι που μεσολαβούν στην πώληση υδραυλικού εξοπλισμού 46421133 Χονδρικό εμπόριο ενδυμάτων ασφάλειας εργαζομένων 46421134 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων ιματισμού για την ασφάλεια εργαζομένων 46421141 Χονδρικό εμπόριο καλυμμάτων κεφαλής ασφαλείας, καπέλων και άλλων καλυμμάτων κεφαλής, από καουτσούκ ή πλαστικές ύλες 46421148 Χονδρικό εμπόριο -μετά από εισαγωγή- γαντιών προστασίας εργατών 46431000 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 46431102 Χονδρικό εμπόριο άλλων φούρνων, κουζινών, πλακών (ματιών) μαγειρέματος, καμινέτων, σχαρών μαγειρέματος, ψηστιέρων 46431109 Χονδρικό εμπόριο ηλεκτρικών συσκευών θέρμανσης κλειστών χώρων και εδάφους 46441200 Χονδρικό εμπόριο υλικών καθαρισμού 46491900 Χονδρικό εμπόριο ειδών οικιακής χρήσης και εξοπλισμού π.δ.κ.α. 46491909 Χονδρικό εμπόριο ηλιακών θερμοσίφωνων 46491911 Χονδρικό εμπόριο θερμαντήρων νερού, στιγμιαίων ή θερμοσυσσώρευσης, μη ηλεκτρικών 46493924 Χονδρικό εμπόριο σκουπών και βουρτσών, για την οικιακή καθαριότητα 46611200 Χονδρικό εμπόριο μηχανημάτων, εξοπλισμού και προμηθειών σχετικών με το γρασίδι και τον κήπο 46690000 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων και εξοπλισμού 46691900 Χονδρικό εμπόριο άλλων μηχανημάτων 46721315 Χονδρικό εμπόριο εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από σίδηρο ή χάλυβα π.δ.κ.α. 46721334 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από σίδηρο ή χάλυβα 46721335 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και κοίλων μορφοσωλήνων (hollow profiles), από χυτοσίδηρο 46730000 Χονδρικό εμπόριο ξυλείας, οικοδομικών υλικών και ειδών υγιεινής 46731300 Χονδρικό εμπόριο ειδών υγιεινής 46731400 Χονδρικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών και λούστρων 46731500 Χονδρικό εμπόριο τζαμιών 46731600 Χονδρικό εμπόριο άλλων οικοδομικών υλικών 46731601 Χονδρικό εμπόριο άλλων αγωγών, σωλήνων, μάνικων και εξαρτημάτων από πλαστικές ύλες 46731604 Χονδρικό εμπόριο άλλων επεξεργασμένων λίθων για λάξευση ή οικοδομικών λίθων και ειδών τους, άλλων τεχνητά χρωματισμένων κόκκων και σκονών από φυσικό λίθο, ειδών από συσσωματωμένο σχιστόλιθο 46731605 Χονδρικό εμπόριο άλλων κατασκευών και μερών κατασκευών, λαμαρινών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles) και παρόμοιων ειδών, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46731610 Χονδρικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη 46731618 Χονδρικό εμπόριο ειδών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο π.δ.κ.α. 46731623 Χονδρικό εμπόριο κεραμικών σωληνώσεων, αγωγών, υδρορροών και εξαρτημάτων σωληνώσεων 46731625 Χονδρικό εμπόριο κονιαμάτων 46731627 Χονδρικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών 46731632 Χονδρικό εμπόριο μη πυρίμαχων κεραμικών οικοδομικών τούβλων, κυβόλιθων δαπέδων, πλακακιών υποστήριξης ή πλήρωσης και παρόμοιων ειδών 46731634 Χονδρικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία 46731635 Χονδρικό εμπόριο πλακακιών, πλακόλιθων, τούβλων και παρόμοιων ειδών, από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 46731636 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 46731637 Χονδρικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 46731639 Χονδρικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 46731645 Χονδρικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 46731647 Χονδρικό εμπόριο πυρίμαχων τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και παρόμοιων πυρίμαχων κεραμικών κατασκευαστικών ειδών, εκτός των ειδών από πυριτική σκόνη απολιθωμάτων ή από πυριτιούχες γαίες 46731654 Χονδρικό εμπόριο τούβλων, κυβόλιθων, πλακακιών και άλλων κεραμικών ειδών 46731658 Χονδρικό εμπόριο φυσικών άμμων 46731700 Χονδρικό εμπόριο χαρτιού τοιχοστρωσίας 46731800 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδου (εκτός χαλιών) 46731802 Χονδρικό εμπόριο επενδύσεων δαπέδων από πλαστικές ύλες, σε ρολά ή υπό μορφή πλακιδίων 46740000 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών, υδραυλικών ειδών και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741100 Χονδρικό εμπόριο σιδηρικών 46741109 Χονδρικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα 46741110 Χονδρικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό 46741113 Χονδρικό εμπόριο σιδηρών σωλήνων, σιδηρών ανοξείδωτων αξόνων και σιδηροδοκών 46741114 Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος 46741115 Χονδρικό εμπόριο συρματοπλέγματος, από σίδηρο ή χάλυβα, συρματόσχοινων, καλωδίων, πλεξούδων και παρόμοιων ειδών από χαλκό ή αλουμίνιο, μη ηλεκτρομονωμένων 46741200 Χονδρικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού και προμηθειών για εγκαταστάσεις θέρμανσης 46741201 Χονδρικό εμπόριο βαλβίδων, ηλεκτροβαλβίδων και εξαρτημάτων υδραυλικών κυκλωμάτων 46741207 Χονδρικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης 46741209 Χονδρικό εμπόριο σωλήνων, αγωγών και εξαρτημάτων σωλήνων ή αγωγών, από χαλκό 46741300 Χονδρικό εμπόριο εργαλείων χειρός 46741301 Χονδρικό εμπόριο άλλων εργαλείων 46761908 Χονδρικό εμπόριο άλλων σωλήνων, μη μεταλλικών 46761909 Χονδρικό εμπόριο ασφαλτικών μειγμάτων με βάση τη φυσική άσφαλτο ή το φυσικό βιτούμιο, το βιτούμιο του πετρελαίου, την ορυκτή πίσσα ή πισσάσφαλτο 46901008 Χονδρικό εμπόριο προμήθειας διάφορων ειδών γενικά προς το Δημόσιο, Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου Δικαίου, Οργανισμούς Τοπικής Αυτοδιοίκησης, νοσοκομεία, δημοτικά κλπ κοινωφελή ή όχι ιδρύματα και καταστήματα 47191003 Εκμετάλλευση πολυκαταστημάτων (υπεραγορών) 47520000 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών, χρωμάτων και τζαμιών σε εξειδικευμένα καταστήματα 47524100 Λιανικό εμπόριο σιδηρικών 47524112 Λιανικό εμπόριο μεντεσέδων, εξαρτημάτων και παρόμοιων ειδών, κατάλληλων για αυτοκίνητα οχήματα, πόρτες, παράθυρα, έπιπλα και παρόμοια είδη, από βασικά μέταλλα 47524113 Λιανικό εμπόριο μεταλλικών υφασμάτων, σιτών, πλεγμάτων, δικτυωτών και υλικών περίφραξης από σύρμα σιδήρου, χάλυβα ή χαλκού, τεταμένων φύλλων μετάλλου από σίδηρο, χάλυβα ή χαλκό 47524200 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων, βερνικιών, λούστρων και άλλων χημικών προϊόντων 47524210 Λιανικό εμπόριο χρωμάτων γενικά 47524400 Λιανικό εμπόριο εξοπλισμού για το γρασίδι και τον κήπο 47524500 Λιανικό εμπόριο υδραυλικού εξοπλισμού και εξοπλισμού θέρμανσης, καθώς και προμηθειών 47524505 Λιανικό εμπόριο στροφίγγων, κανουλών, δικλείδων για νεροχύτες, νιπτήρες, μπιντέδες, καζανάκια, μπανιέρες και παρόμοια είδη, δικλείδων σωμάτων καλοριφέρ κεντρικής θέρμανσης 47524507 Λιανικό εμπόριο υδραυλικών ειδών 47524600 Λιανικό εμπόριο ειδών υγιεινής 47524701 Λιανικό εμπόριο άλλων εργαλείων 47524900 Λιανικό εμπόριο κατασκευαστικών υλικών π.δ.κ.α. 47524913 Λιανικό εμπόριο άνυδρου ασβέστη, ένυδρου ασβέστη και υδραυλικού ασβέστη 47524919 Λιανικό εμπόριο γύψινων προϊόντων για κατασκευαστικές χρήσεις 47524925 Λιανικό εμπόριο δοκών, ράβδων, καθορισμένων μορφών (profiles), σχημάτων και μερών από σίδηρο ή μη κραματοποιημένο χάλυβα 47524938 Λιανικό εμπόριο λιθόκοκκων, ψιλού χαλικιού και λιθόσκονης, κροκάλων, αμμοχάλικου, σπασμένων ή θρυμματισμένων πετρών 47524949 Λιανικό εμπόριο ξυλείας, συνεχώς διαμορφωμένης κατά μήκος οποιασδήποτε άκρης ή επιφάνειας 47524950 Λιανικό εμπόριο οικοδομήσιμων υλικών γενικά 47524952 Λιανικό εμπόριο παράθυρων, μπαλκονόπορτων και πλαισίων τους, πορτών, πλαισίων και κατωφλιών τους, από ξυλεία 47524955 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων και των πλαισίων τους, καθώς και κατωφλιών για πόρτες, από σίδηρο, χάλυβα ή αλουμίνιο 47524956 Λιανικό εμπόριο πορτών, παράθυρων, πλαισίων και κατωφλιών για πόρτες, παραθυρόφυλλων, ρολών και παρόμοιων ειδών και μερών τους από πλαστικές ύλες 47524958 Λιανικό εμπόριο προκατασκευασμένων δομικών στοιχείων για οικοδομικά έργα ή έργα πολιτικών μηχανικών από τσιμέντο, σκυρόδεμα ή τεχνητό λίθο 47524961 Λιανικό εμπόριο πυρασφαλών πορτών 47524980 Λιανικό εμπόριο τυποποιημένων τζακιών και παρόμοιων ειδών 47545400 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρικών οικιακών συσκευών 47545418 Λιανικό εμπόριο ηλεκτρομηχανικών οικιακών συσκευών, με ενσωματωμένο ηλεκτρικό κινητήρα 47590000 Λιανικό εμπόριο επίπλων, φωτιστικών και άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595500 Λιανικό εμπόριο επίπλων 47595519 Λιανικό εμπόριο πορτών ασφαλείας 47595600 Λιανικό εμπόριο φωτιστικών ειδών 47595800 Λιανικό εμπόριο άλλων ειδών οικιακής χρήσης σε εξειδικευμένα καταστήματα 47595805 Λιανικό εμπόριο άλλων οικιακών συσκευών, για αέρια καύσιμα ή για αέρια και για άλλα καύσιμα, για υγρά καύσιμα ή για στερεά καύσιμα 47788508 Λιανικό εμπόριο καυσόξυλων 2. - Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία δύναται: α) Να αγοράζει οικόπεδα είτε ιδίοις χρήμασι είτε με τους όρους της αντιπαροχής. β) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. γ) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο. δ) Να ιδρύει υποκαταστήματα ή πρακτορεία ή γραφεία οπουδήποτε.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
47524115 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΙΔΗΡΙΚΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΩΝ ΚΑΙ ΕΡΓΑΛΕΙΩΝ ΤΕΧΝΙΚΩΝ Κύρια
23521000 ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΑΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ, ΕΝΥΔΡΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ ΚΑΙ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΑΣΒΕΣΤΗ Δευτερεύουσα
41203000 ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΓΙΑ ΟΙΚΙΣΤΙΚΑ ΚΤΙΡΙΑ (ΝΕΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ, ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ, ΜΕΤΑΤΡΟΠΕΣ ΚΑΙ ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΕΙΣ) Δευτερεύουσα
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
46731600 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΛΛΩΝ ΟΙΚΟΔΟΜΙΚΩΝ ΥΛΙΚΩΝ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Δευτερεύουσα
47524601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Δευτερεύουσα
47524950 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΟΙΚΟΔΟΜΗΣΙΜΩΝ ΥΛΙΚΩΝ ΓΕΝΙΚΑ Δευτερεύουσα
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Δευτερεύουσα
46731300 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Βοηθητική
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Βοηθητική
47524507 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ Βοηθητική
47524601 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΕΡΑΜΙΚΩΝ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ Βοηθητική
52100000 ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ Βοηθητική

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση