ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 144 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ, 14452

ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΙΔΩΝ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ


ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 144 , ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ


Νομική Μορφή Α.Ε.
Α.Φ.Μ. 998938406
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6631601000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 08-12-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 09-12-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

ΑΛΦΑ ΚΛΙΜΑ Α.Ε.
ALFA KLIMA A.E.

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΓΕΩΡΓΙΟΥ ΠΑΠΑΝΔΡΕΟΥ 144
  Πόλη:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΜΕΤΑΜΟΡΦΩΣΗ
  Τηλέφωνο:
  E-mail:
  Web Address:

Σκοπός Επιχείρησης

Σκοπός και αντικείμενο της εταιρείας είναι: α) Η εμπορία κάθε φύσεως συσκευών και μηχανισμών κλιματισμού, θέρμανσης, ψύξεως, αερισμού και εν γένει μηχανημάτων καύσεως υγρών και αερίων καυσίμων ,β) Η Εισαγωγή και Εξαγωγή των ανωτέρω και συναφών προς αυτά ειδών και γ) Οι Υπηρεσίες τεχνικής υποστήριξης συστημάτων θέρμανσης και κλιματισμού . Για την επίτευξη του σκοπού της η εταιρεία μπορεί: α) Να συμμετέχει σε οποιαδήποτε επιχείρηση με όμοιο ή παρεμφερή σκοπό, οποιουδήποτε εταιρικού τύπου. β) Να συνεργάζεται με οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο με οποιοδήποτε τρόπο, στο εσωτερικό ή στο εξωτερικό. γ) Να ιδρύει γραφεία, υποκαταστήματα ή πρακτορεία οπουδήποτε στην Ελλάδα και στο Εξωτερικό και δ) Να αντιπροσωπεύει οποιαδήποτε επιχείρηση ημεδαπή ή αλλοδαπή με όμοιο ή με παρεμφερή σκοπό.


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

ΚΑΔ Περιγραφή Τύπος δραστηριότητας
46741203 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Κύρια
46131219 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΛΕΒΗΤΩΝ ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46141338 ΕΜΠΟΡΙΚΟΙ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΙ ΠΟΥ ΜΕΣΟΛΑΒΟΥΝ ΣΤΗΝ ΠΩΛΗΣΗ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ Δευτερεύουσα
46691938 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Δευτερεύουσα
46692013 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΦΟΥΡΝΩΝ, ΚΑΥΣΤΗΡΩΝ, ΚΛΙΒΑΝΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΤΟΥΣ Δευτερεύουσα
46741200 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΥΔΡΑΥΛΙΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ ΓΙΑ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΘΕΡΜΑΝΣΗΣ Δευτερεύουσα
46741205 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
46741206 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΜΕΡΩΝ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
46741210 ΧΟΝΔΡΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα
47524503 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΛΕΒΗΤΩΝ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ Δευτερεύουσα
47524506 ΛΙΑΝΙΚΟ ΕΜΠΟΡΙΟ ΣΩΜΑΤΩΝ ΚΑΛΟΡΙΦΕΡ ΓΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΘΕΡΜΑΝΣΗ, ΠΟΥ ΔΕΝ ΘΕΡΜΑΙΝΟΝΤΑΙ ΗΛΕΚΤΡΙΚΑ, ΑΠΟ ΣΙΔΗΡΟ Η ΧΑΛΥΒΑ Δευτερεύουσα

Eπικοινωνήστε με την επιχείρηση

Σύνδεση