ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ

ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ, 10431

ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΚΑΤΣΟΥ ΤΟΥ ΣΩΤΗΡΙΟΥ


ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ 042116127
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6543101000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 20-10-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 26-10-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Διακριτικοί Τίτλοι Επιχείρησης

EF.J.D. SOTIR.KA

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΑΓ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ 4
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ
  Τηλέφωνο:

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΟ ΑΠΟΡΡΥΠΑΝΤΙΚΩΝ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση