ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ

ΠΥΡΓΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ, 10444

ΠΕΤΡΟΣ ΚΑΛΠΟΓΙΑΝΝΗΣ ΤΟΥ ΝΙΚΟΛΑΟΥ


ΠΥΡΓΟΥ 3 , ΑΘΗΝΑ


Νομική Μορφή ΑΤΟΜΙΚΗ
Α.Φ.Μ. 035705780
Αρ. Γ.Ε.ΜΗ. 6588801000 ↗
Ημερομηνία Ίδρυσης 17-11-2005
Ημερομηνία Εγγραφής στο Ε.Β.Ε.Α. 21-11-2005
Κατάσταση ΕΝ ΕΝΕΡΓΕΙΑ

Στοιχεία Επικοινωνίας

  Διεύθυνση:
ΠΥΡΓΟΥ 3
  Πόλη:
ΑΘΗΝΑ
  T.K.:
  Τομέας/Περιοχή:
ΑΘΗΝΑ

Σκοπός Επιχείρησης

ΕΜΠΟΡΙΑ ΕΙΔΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ


Κλάδος Δραστηριότητας (ΚΑΔ)

Σύνδεση